Combinatiepolis Zorgvariatiepolis vervangt per 2024 de huidige restitutiepolis

CZ introduceert per 2024 de combinatiepolis Zorgvariatiepolis. Deze polis vervangt de restitutiepolis Zorgkeuzepolis.

Aangepaste vergoeding niet-gecontracteerde wijkverpleging en GGZ

De voorwaarden en vergoedingen van de nieuwe combinatiepolis Zorgvariatiepolis zijn voor een groot deel gelijk aan die van de huidige restitutiepolis Zorgkeuzepolis. Alleen de vergoedingen bij niet-gecontracteerde zorgverleners voor wijkverpleging of GGZ veranderen per 2024:

  • In 2023 (Zorgkeuzepolis) is de vergoeding voor niet-gecontracteerde wijkverpleging en GGZ 100%
  • In 2024 (Zorgvariatiepolis) wordt de vergoeding voor niet-gecontracteerde wijkverpleging en GGZ maximaal 85% (van het tarief van zorgverleners met een contract)

Waarom wordt de restitutiepolis vervangen?

Niet-gecontracteerde zorgverleners in de wijkverpleging en GGZ rekenen vaak meer dan het gemiddelde tarief van de markt. Door deze hogere kosten stijgt de zorgpremie voor iedereen. Om ervoor te zorgen dat de zorg in Nederland betaalbaar en toegankelijk blijft, is het vervangen van de restitutiepolis door de combinatiepolis nodig.

Hoe helpen we verzekerden met een restitutiepolis in 2024?

Alle verzekerden die voor 2023 de restitutiepolis Zorgkeuzepolis hebben gekozen, zijn per brief geïnformeerd over deze wijziging. Ze worden per 2024 automatisch overgezet naar de Zorgvariatiepolis maar ze kunnen zelf ook kiezen voor een andere polis. Verzekerden die in 2023 al gestart zijn met hun behandeling (of al een intake hebben gehad) bij een niet-gecontracteerde zorgverlener voor wijkverpleging of GGZ, kunnen in 2024 gebruik maken van een overgangsregeling. Bekijk meer informatie over deze regeling.