Vergoedingen

Wat krijgt u vergoed met uw zorgverzekering van CZ? Bekijk uw vergoeding.

    1. Aanpassingen aan confectieschoenen
    2. Acnebehandeling
    3. ADL hulpmiddelen
    4. Alcoholproblemen behandeling
    5. Allergeenvrije schoenen
    6. Alternatieve geneesmiddelen
    7. Alternatieve geneeswijzen
    8. Ambulancevervoer
    9. Anti decubitus zitkussen en matras
    10. Anticonceptie
    11. Apothekersadvies bij medicijngebruik
    12. Audiologische zorg
    1. Baarmoederverzakking behandeling
    2. Beademingsapparaat
    3. Bed aangepast
    4. Beeldschermloep
    5. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
    6. Besnijdenis
    7. Beugelplan
    8. Bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie
    9. Bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis of geboortecentrum
    10. Beweegprogramma
    11. Bijzondere optische hulpmiddelen
    12. Bladomslagapparatuur
    13. Blindengeleidehond
    14. Bloedcontrole door trombosedienst
    15. Bril contactlenzen en ooglaseren
    16. Bril en contactlenzen op medische indicatie
    17. Buikwandcorrectie
    18. Buitenland planbare zorg
    19. Buitenland spoedeisende hulp
    20. Buitenland tijdelijke nierdialyse
    1. Camouflagetherapie
    2. Casemanagement dementie
    3. Cesar oefentherapie
    4. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
    5. Compressieapparatuur
    6. Computerbediening
    7. Condooms
    8. Consult overgang zwangerschap of borstkanker
    9. Couveuse nazorg
    1. Daisy apparatuur
    2. Depressie preventie
    3. Diabetestestmateriaal
    4. Dialyse
    5. Dieetpreparaten
    6. Dietetiek
    1. Elastische kousen
    2. Elektrostimulator uitwendig
    3. Epilepsie alarmering
    4. Erfelijkheidsonderzoek
    5. Ergotherapie
    6. Ergotherapie begeleiding
    7. Eventrecording
    1. Fysiotherapie en oefentherapie
    1. Geestelijke Gezondheidszorg GGZ
    2. Geriatrische revalidatie
    3. Gezichtsontharing
    4. Gezichtsprothese
    5. Gezondheidscursussen
    6. Griepprik
    1. Hart en bloedvaten preventief onderzoek
    2. Hoortoestellen
    3. Huidaandoeningen
    4. Huisartsenzorg
    5. Hulphond
    6. Hulpmiddel voor telefonie
    1. Incontinentiemateriaal
    2. Infuuspomp
    3. Inloophuizen voor kankerpatienten
    4. Insulinetoedieningsmateriaal
    5. Intensieve kindzorg
    1. Kanker bij kinderen hulp behandeling
    2. Kankerzorg Care for Cancer
    3. Kap ter bescherming van de schedel
    4. Kortdurend verblijf zorginstelling
    5. Kraampakket
    6. Kraamzorg
    7. Kunstgebit
    8. Kunstgebit op implantaten
    1. Lactatiekundige
    2. Leefstijlcoaching
    3. Lichttherapie
    4. Lingerie aangepast
    5. Logeerkosten
    6. Logopedie
    1. Mammaprothese
    2. Mantelzorg
    3. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
    4. Medicijnen
    5. Medisch specialistische zorg
    6. Mensendieck oefentherapie
    7. Mobiliteitshulpmiddelen
    8. Mobiliteitshulpmiddelen slechtzienden
    9. Mondzorg bij ongevallen
    10. MRA beugel
    11. MRI scan
    1. Oncologische nazorg
    2. Ooglaseren
    3. Ooglidcorrectie
    4. Oogprothese
    5. Oorcorrectie
    6. Orgaantransplantatie
    7. Orthese
    8. Orthodontie
    9. Orthodontie in bijzondere gevallen
    10. Orthopedische schoenen
    11. OSAS apparatuur
    12. Overige voethulpmiddelen
    1. Palliatief terminale zorg
    2. PEP masker
    3. Personenalarmering
    4. Pgb verpleging en verzorging
    5. Plastische chirurgie
    6. Plaswekker
    7. Positietrainer
    8. Prothese
    9. Pruik
    1. Redressiehelm
    2. Reiskosten ouders buiten woonplaats
    3. Revalidatie
    4. Robotmanipulator en eetapparaten
    1. Schrijfmachine rekenmachine
    2. Second opinion
    3. Skinvision
    4. Slijmuitzuigapparatuur
    5. Solo apparatuur
    6. Spataderen
    7. Sportarts advies
    8. Spraakversterker
    9. Spraakvervangende hulpmiddelen
    10. Sta orthese
    11. Stemprothese en tracheostoma
    12. Sterilisatie
    13. Steunzolen
    14. Stoel aangepast
    15. Stomamateriaal
    16. Stoppen met roken
    17. Stottertherapie
    1. Tabletten tegen exotische ziekten
    2. Tactiele leesapparatuur
    3. Tafel aangepast
    4. Tand en mondzorg
    5. Tandzorg bijzondere gevallen
    6. Tandzorg tot 18 jaar
    7. Tandzorg vanaf 18 jaar
    8. Therapeutisch kamp voor zieke kinderen
    9. Thuisbewakingsmonitor
    10. Thuisdialyse
    11. Trippelstoel
    1. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
    1. Vaccinaties
    2. Valpreventie
    3. Verbandmiddelen
    4. Verbandschoenen
    5. Verbruiksartikel
    6. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
    7. Vernevelaar en hypertoon zout
    8. Verslavingszorg
    9. Vervoer
    10. Verzorgingsartikelen
    11. Voeding hulpmiddel toediening
    12. Voedingsadvies
    13. Voetzorg
    14. Voorlees en memoapparatuur
    15. Voorwaardelijke zorg
    16. Voorzetkamer
    17. Vruchtbaarheidsbehandelingen
    1. Wek en waarschuwingsinstallatie
    2. Wijkverpleging
    1. Zelfmanagement
    2. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
    3. Zelfstandig behandelcentrum
    4. Ziekenhuisopname
    5. Zitorthese en ligorthese
    6. Zorg voor zintuiglijk beperkten
    7. Zuurstof
    8. Zwangerschapscursus
    9. Zwangerschapsonderzoek

Nog vragen? We zijn er voor u