Vergoedingen

Wat krijgt u vergoed met uw zorgverzekering van CZ? Bekijk uw vergoeding.

  1. Aanpassingen aan confectieschoenen
  2. Acnebehandeling
  3. ADL hulpmiddelen
  4. Alcoholproblemen behandeling
  5. Allergeenvrije schoenen
  6. Alternatieve geneesmiddelen
  7. Alternatieve geneeswijzen
  8. Ambulancevervoer
  9. Anti decubitus zitkussen en matras
  10. Anticonceptie
  11. Apothekersadvies bij medicijngebruik
  12. Audiologische zorg
  1. Baarmoederverzakking behandeling
  2. Beademingsapparaat
  3. Bed aangepast
  4. Beeldschermloep
  5. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
  6. Besnijdenis
  7. Beugelplan
  8. Bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie
  9. Bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis of geboortecentrum
  10. Beweegprogramma
  11. Bijzondere optische hulpmiddelen
  12. Bladomslagapparatuur
  13. Blindengeleidehond
  14. Bloedcontrole door trombosedienst
  15. Bril contactlenzen en ooglaseren
  16. Bril en contactlenzen op medische indicatie
  17. Buikwandcorrectie
  18. Buitenland planbare zorg
  19. Buitenland spoedeisende hulp
  20. Buitenland tijdelijke nierdialyse
  1. Camouflagetherapie
  2. Casemanagement dementie
  3. Cesar oefentherapie
  4. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
  5. Compressieapparatuur
  6. Computerbediening
  7. Condooms
  8. Consult overgang zwangerschap of borstkanker
  9. Couveuse nazorg
  1. Daisy apparatuur
  2. Depressie preventie
  3. Diabetestestmateriaal
  4. Dialyse
  5. Dieetpreparaten
  6. Dietetiek
  1. Elastische kousen
  2. Elektrostimulator uitwendig
  3. Epilepsie alarmering
  4. Erfelijkheidsonderzoek
  5. Ergotherapie
  6. Ergotherapie begeleiding
  7. Eventrecording
  1. Fysiotherapie en oefentherapie
  1. Geestelijke Gezondheidszorg GGZ
  2. Geriatrische revalidatie
  3. Gezichtsontharing
  4. Gezichtsprothese
  5. Gezondheidscursussen
  6. Griepprik
  1. Hart en bloedvaten preventief onderzoek
  2. Hoortoestellen
  3. Huidaandoeningen
  4. Huisartsenzorg
  5. Hulphond
  6. Hulpmiddel voor telefonie
  1. Incontinentiemateriaal
  2. Infuuspomp
  3. Inloophuizen voor kankerpatienten
  4. Insulinetoedieningsmateriaal
  5. Intensieve kindzorg
  1. Kanker bij kinderen hulp behandeling
  2. Kankerzorg Care for Cancer
  3. Kap ter bescherming van de schedel
  4. Kortdurend verblijf zorginstelling
  5. Kraampakket
  6. Kraamzorg
  7. Kunstgebit
  8. Kunstgebit op implantaten
  1. Lactatiekundige
  2. Leefstijlcoaching
  3. Lichttherapie
  4. Lingerie aangepast
  5. Logeerkosten
  6. Logopedie
  1. Mammaprothese
  2. Mantelzorg
  3. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
  4. Medicijnen
  5. Medisch specialistische zorg
  6. Mensendieck oefentherapie
  7. Mobiliteitshulpmiddelen
  8. Mobiliteitshulpmiddelen slechtzienden
  9. Mondzorg bij ongevallen
  10. MRA beugel
  11. MRI scan
  1. Oncologische nazorg
  2. Ooglaseren
  3. Ooglidcorrectie
  4. Oogprothese
  5. Oorcorrectie
  6. Orgaantransplantatie
  7. Orthese
  8. Orthodontie
  9. Orthodontie in bijzondere gevallen
  10. Orthopedische schoenen
  11. OSAS apparatuur
  12. Overige voethulpmiddelen
  1. Palliatief terminale zorg
  2. PEP masker
  3. Personenalarmering
  4. Pgb verpleging en verzorging
  5. Plastische chirurgie
  6. Plaswekker
  7. Positietrainer
  8. Prothese
  9. Pruik
  1. Redressiehelm
  2. Reiskosten ouders buiten woonplaats
  3. Revalidatie
  4. Robotmanipulator en eetapparaten
  1. Schrijfmachine rekenmachine
  2. Second opinion
  3. Skinvision
  4. Slijmuitzuigapparatuur
  5. Solo apparatuur
  6. Spataderen
  7. Sportarts advies
  8. Spraakversterker
  9. Spraakvervangende hulpmiddelen
  10. Sta orthese
  11. Stemprothese en tracheostoma
  12. Sterilisatie
  13. Steunzolen
  14. Stoel aangepast
  15. Stomamateriaal
  16. Stoppen met roken
  17. Stottertherapie
  1. Tabletten tegen exotische ziekten
  2. Tactiele leesapparatuur
  3. Tafel aangepast
  4. Tand en mondzorg
  5. Tandzorg bijzondere gevallen
  6. Tandzorg tot 18 jaar
  7. Tandzorg vanaf 18 jaar
  8. Therapeutisch kamp voor zieke kinderen
  9. Thuisbewakingsmonitor
  10. Thuisdialyse
  11. Trippelstoel
  1. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
  1. Vaccinaties
  2. Valpreventie
  3. Verbandmiddelen
  4. Verbandschoenen
  5. Verbruiksartikel
  6. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
  7. Vernevelaar en hypertoon zout
  8. Verslavingszorg
  9. Vervoer
  10. Verzorgingsartikelen
  11. Voeding hulpmiddel toediening
  12. Voedingsadvies
  13. Voetzorg
  14. Voorlees en memoapparatuur
  15. Voorwaardelijke zorg
  16. Voorzetkamer
  17. Vruchtbaarheidsbehandelingen
  1. Wek en waarschuwingsinstallatie
  2. Wijkverpleging
  1. Zelfmanagement
  2. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
  3. Zelfstandig behandelcentrum
  4. Ziekenhuisopname
  5. Zitorthese en ligorthese
  6. Zorg voor zintuiglijk beperkten
  7. Zuurstof
  8. Zwangerschapscursus
  9. Zwangerschapsonderzoek

Nog vragen? We zijn er voor u