Vergoedingen

Wat krijgt u vergoed in uw basisverzekering, aanvullende verzekering en tandartsverzekering van CZ? Bekijk onze vergoedingen en voorwaarden.

Uw zoekopdracht voor '' levert geen resultaat op.

De hele site doorzoeken op ''?
 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. #

Zie ook:

  1. Acnebehandeling
  2. ADL hulpmiddelen
  3. Alcoholproblemen behandeling
  4. Alternatieve geneesmiddelen
  5. Alternatieve geneeswijzen
  6. Ambulancevervoer
  7. Anti decubitus zitkussen en matras
  8. Anticonceptie
  9. Apothekersadvies bij medicijngebruik
  10. Audiologische zorg
  Naar boven
  1. Baarmoederverzakking behandeling
  2. Beademingsapparaat
  3. Bed aangepast
  4. Beeldschermloep
  5. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
  6. Besnijdenis
  7. Beugelplan
  8. Bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie
  9. Bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie
  10. Beweegprogramma
  11. Bijzondere optische hulpmiddelen
  12. Bladomslagapparatuur
  13. Blindengeleidehond
  14. Bloedcontrole door trombosedienst
  15. Bril en contactlenzen
  16. Bril en contactlenzen op medische indicatie
  17. Buikwandcorrectie
  18. Buitenland niet spoedeisende hulp
  19. Buitenland spoedeisende hulp
  20. Buitenland tijdelijke nierdialyse
  Naar boven
  1. Camouflagetherapie
  2. Cesar en Mensendieck
  3. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
  4. Compressieapparatuur
  5. Computerbediening
  6. Condooms
  7. Couveuse nazorg
  Naar boven
  1. Daisy apparatuur
  2. Depressie preventie
  3. Diabetestestmateriaal
  4. Dialyse
  5. Dieetpreparaten
  6. Dietetiek
  Naar boven
  1. Eigen risico terug zorgbewustpolis
  2. Elastische kousen
  3. Elektrostimulator uitwendig
  4. Epilepsie alarmering
  5. Erfelijkheidsonderzoek
  6. Ergotherapie
  7. Ergotherapie begeleiding
  8. Eventrecording
  Naar boven
  1. Fysiotherapie en oefentherapie
  Naar boven
  1. Geestelijke Gezondheidszorg vanaf 18 jaar
  2. Geriatrische revalidatie
  3. Gezichtsontharing bij vrouwen
  4. Gezichtsprothese
  5. Gezondheidscursussen
  6. Griepprik
  Naar boven
  1. Hart en bloedvaten preventief onderzoek
  2. Hoortoestellen
  3. Hospice
  4. Huidbehandelingen
  5. Huisartsenzorg
  6. Hulphond
  7. Hulpmiddel voor telefonie
  Naar boven
  1. Incontinentiemateriaal
  2. Infuuspomp
  3. Inloophuizen voor kankerpatienten
  4. Insulinetoedieningsmateriaal
  5. Intensieve kindzorg
  Naar boven
  1. Kanker bij kinderen hulp behandeling
  2. Kankerzorg Care for Cancer
  3. Kap ter bescherming van de schedel
  4. Kortdurend verblijf zorginstelling
  5. Kraampakket
  6. Kraamzorg
  7. Kronen bruggen en implantaten
  8. Kunstgebit
  9. Kunstgebit op implantaten
  Naar boven
  1. Lactatiekundige
  2. Lichttherapie
  3. Lingerie aangepast
  4. Logeerkosten
  5. Logopedie
  Naar boven
  1. Mammaprothese
  2. Mantelzorgcursus
  3. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
  4. Medicijnen
  5. Medisch specialistische zorg
  6. Mensendieck en Cesar
  7. Mobiliteit hulpmiddelen
  8. Mobiliteit hulpmiddelen slechtzienden
  9. Mondzorg bij ongevallen
  10. MRA beugel
  11. MRI scan
  Naar boven
  1. Oefentherapie en fysiotherapie
  2. Ooglaseren
  3. Ooglidcorrectie
  4. Oogprothese
  5. Oorcorrectie
  6. Orgaantransplantatie
  7. Orthese
  8. Orthodontie
  9. Orthodontie in bijzondere gevallen
  10. Osas apparatuur
  Naar boven
  1. Palliatief terminale zorg
  2. PEP masker
  3. Personenalarmering
  4. Pgb verpleging en verzorging
  5. Plastische chirurgie
  6. Plaswekker
  7. Prothese
  8. Pruik
  Naar boven
  1. Redressiehelm
  2. Reiskosten ouders buiten woonplaats
  3. Revalidatie
  4. Robotmanipulator en eetapparaten
  Naar boven
  1. Schrijfmachine rekenmachine
  2. Second opinion
  3. Slijmuitzuigapparatuur
  4. Solo apparatuur
  5. Spataderen
  6. Sportarts advies
  7. Spraakversterker
  8. Spraakvervangende hulpmiddelen
  9. Sta orthese
  10. Stemprothese en tracheostoma
  11. Sterilisatie
  12. Stoel aangepast
  13. Stomamateriaal
  14. Stoppen met roken
  15. Stottertherapie
  Naar boven
  1. Tabletten tegen exotische ziekten
  2. Tactiele leesapparatuur
  3. Tafel aangepast
  4. Tand en mondzorg
  5. Tandheelkunde bijzondere gevallen
  6. Tandheelkunde tot 18 jaar
  7. Tandheelkunde vanaf 18 jaar
  8. Therapeutisch kamp voor zieke kinderen
  9. Thuisbewakingsmonitor
  10. Thuisdialyse
  11. Trippelstoel
  Naar boven
  1. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
  Naar boven
  1. Vaccinaties
  2. Valpreventie
  3. Verbandmiddel
  4. Verbruiksartikel
  5. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
  6. Vernevelaar en hypertoon zout
  7. Verslavingszorg
  8. Vervangende mantelzorg
  9. Vervoer
  10. Verzorgingsartikelen
  11. Voeding hulpmiddel toediening
  12. Voedingsadvies
  13. Voetzorg
  14. Voorlees en memoapparatuur
  15. Voorwaardelijke zorg
  16. Voorzetkamer
  17. Vrouwen consult en advies
  18. Vruchtbaarheidsbehandelingen
  Naar boven
  1. Wachttijden
  2. Wek en waarschuwingsinstallatie
  3. Wijkverpleging
  Naar boven
  1. Zelfmanagement
  2. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
  3. Zelfstandig behandelcentrum
  4. Ziekenhuisopname
  5. Zitorthese en ligorthese
  6. Zorg voor zintuiglijk beperkten
  7. Zuurstof
  8. Zwangerschapscursus
  9. Zwangerschapsonderzoek
  Naar boven