Sitemap

 1. Consument

  1. Coronavirus

  2. Verder

   1. Verder tegen hoge medicijnkosten
   2. Verder tegen werkstress
   3. Verder voor e-health
   4. Verder voor expertzorg
   5. Verder voor persoonlijk begeleiden
  3. Zo helpt CZ in coronatijd

  4. Zorgverzekering

   1. Premie berekenen
   2. Basisverzekering
    1. Zorgbewustpolis
    2. Zorg op maatpolis
    3. Zorgkeuzepolis
   3. Studenten zorgverzekering
   4. Ziektekostenverzekering
   5. Zorgverzekering 2021
   6. Zorgverzekering kiezen
   7. Zwanger en zorgverzekering
   8. 18 jaar
   9. Eigen risico
   10. Aanvullende verzekering
    1. Start
    2. Jongeren
     1. Bestel je 50 gratis condooms
    3. Basis
    4. Plus
    5. Top
    6. Gezinnen
    7. 50 plus
   11. Tandartsverzekering
    1. Tandarts
    2. Uitgebreide Tandarts
   12. Collectieve zorgverzekering
    1. Collectief verzekeren via uw werkgever
    2. Extra bij uw collectieve zorgverzekering
    3. Preventie-tegoed
    4. HealthCheck
    5. Intake arbeidsfysiotherapie
    6. Online mindfulness
    7. Collectief verzekeren via ledenorganisatie
    8. Hoe meld ik mij aan voor een gemeentepakket
    9. Collectiviteitskorting
    10. Gezonder leven met de collectieve zorgverzekering
   13. Premieoverzicht
   14. Tarieven
   15. Buitenland
    1. Helpline
    2. Buitenlandwijzer
    3. Europese zorgpas EHIC
    4. Verdragspolis
    5. Goed voorbereid op reis
    6. Brexit
    7. Reisverzekering
  5. Vergoedingen

   1. Aanpassingen aan confectieschoenen
   2. Acnebehandeling
   3. ADL hulpmiddelen
    1. vergoedingsassistent
    2. Lijst van ADL hulpmiddelen
   4. Alcoholproblemen behandeling
   5. Allergeenvrije schoenen
   6. Alternatieve geneeswijzen
    1. Erkende beroepsverenigingen
    2. vergoedingsassistent
   7. Ambulancevervoer
   8. Anti decubitus zitkussen en matras
   9. Anticonceptie tot 21 jaar
   10. Anticonceptie vanaf 21 jaar
   11. Apothekersadvies bij medicijngebruik
   12. Audiologische zorg
   13. Baarmoederverzakking behandeling
   14. Beademingsapparaat
   15. Bed aangepast
   16. Beeldschermloep
   17. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
   18. Besnijdenis
   19. Bevalling
   20. Beweegprogramma
    1. vergoedingsassistent
   21. Bijzondere optische hulpmiddelen
   22. Bladomslagapparatuur
   23. Blindengeleidehond
   24. Bloedcontrole door trombosedienst
   25. Bril en contactlenzen
   26. Bril en contactlenzen op medische indicatie
    1. vergoedingsassistent
   27. Buikwandcorrectie
   28. Buitenland niet spoedeisende zorg
   29. Buitenland spoedeisende hulp
   30. Buitenland tijdelijke nierdialyse
   31. Camouflagetherapie
   32. Casemanagement dementie
   33. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
   34. Compressieapparatuur
   35. Computerbediening
   36. Condooms
   37. Consult overgang, PMS of (borst)kanker
   38. Corona herstelzorg
   39. Couveuse nazorg
   40. Daisy apparatuur
   41. Diabetestestmateriaal
    1. vergoedingsassistent
   42. Dialyse
   43. Dieetadvisering
   44. Dieetpreparaten
   45. Elastische kousen
    1. vergoedingsassistent
   46. Elektrostimulator uitwendig
   47. Epilepsie alarmering
   48. Erfelijkheidsonderzoek
   49. Ergotherapie
    1. vergoedingsassistent
   50. Ergotherapie begeleiding
   51. Eventrecording
   52. Flapoorcorrectie
   53. Fysiotherapie en oefentherapie
    1. Aandoening lijst overheid tot 18 jaar
    2. Aandoening lijst overheid vanaf 18 jaar
    3. Artrose in knie en heupgewrichten
    4. Intake arbeidsfysiotherapie
    5. Fysiotherapie tot 18 jaar
    6. Fysiotherapie vanaf 18 jaar
    7. Lijst chronische aandoeningen
    8. Looptherapie bij etalagebenen
    9. Oefentherapie bij COPD
    10. Bekkenfysiotherapie
   54. Geestelijke Gezondheidszorg GGZ
   55. Geriatrische revalidatie
   56. Gezichtsontharing
   57. Gezichtsprothese
   58. Gezondheidscheck
   59. Gezondheidscursussen
    1. vergoedingsassistent
   60. Griepprik
   61. Hart en bloedvaten preventief onderzoek
    1. vergoedingsassistent
   62. Hoortoestellen
    1. vergoedingsassistent
   63. Huidbehandelingen
   64. Huisartsenzorg
    1. Eerstelijnszorg
    2. Praktijkondersteuner
   65. Hulphond
   66. Hulpmiddel voor telefonie
   67. Incontinentiemateriaal
    1. vergoedingsassistent
   68. Infuuspomp
   69. Inloophuizen voor kankerpatiënten
   70. Insulinetoedieningsmateriaal
   71. Intensieve kindzorg
   72. Kanker bij kinderen onderzoek
   73. Kankerzorg Care for Cancer
   74. Kap ter bescherming van de schedel
   75. Kortdurend verblijf zorginstelling
   76. Kraampakket
   77. Kraamzorg
   78. Kunstgebit
   79. Kunstgebit op implantaten
   80. Lactatiekundige
   81. Leefstijlcoaching
   82. Lichttherapie
   83. Lingerie aangepast
   84. Logeerkosten
   85. Logopedie
    1. vergoedingsassistent
   86. Mammaprothese
   87. Mantelzorg
    1. Mantelzorgcursus
     1. vergoedingsassistent
    2. Vervangende mantelzorg
   88. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
   89. Medicijnen
   90. Medisch specialistische zorg
    1. Nieuwe experimentele behandelingen
   91. Mensendieck oefentherapie
   92. Mobiliteitshulpmiddelen
   93. Mobiliteitshulpmiddelen slechtzienden
   94. Mondzorg bij ongevallen
   95. MRA beugel
   96. MRI scan
   97. Oncologische nazorg
   98. Online gezondheidsprogramma
   99. Ooglaseren
   100. Ooglidcorrectie
   101. Oogprothese
   102. Orgaantransplantatie
   103. Orthese
   104. Orthodontie
   105. Orthodontie in bijzondere gevallen
   106. Orthopedische schoenen
   107. OSAS apparatuur
   108. Pakketoverzichten
   109. Palliatief terminale zorg
   110. PEP masker
   111. Personenalarmering
   112. Pgb verpleging en verzorging
   113. Plastische chirurgie
   114. Plaswekker
   115. Positietrainer
   116. Prothese
   117. Pruik
    1. vergoedingsassistent
   118. Redressiehelm
   119. Reiskosten ouders buiten woonplaats
   120. Reisvaccinaties
   121. Revalidatie
   122. Robotmanipulator en eetapparaten
   123. Schrijfmachine rekenmachine
   124. Second opinion
   125. Skinvision
   126. Slijmuitzuigapparatuur
   127. Solo apparatuur
   128. Spataderen
   129. Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
   130. Sportarts advies
    1. vergoedingsassistent
   131. Spraakversterker
   132. Spraakvervangende hulpmiddelen
   133. Sta orthese
   134. Stemprothese en tracheostoma
   135. Sterilisatie
   136. Steunzolen en overige voethulpmiddelen
    1. vergoedingsassistent
   137. Stoel aangepast
   138. Stomamateriaal
    1. Dagprijzen
   139. Stoppen met roken
    1. vergoedingsassistent
   140. Tactiele leesapparatuur
   141. Tafel aangepast
   142. Tand en mondzorg
   143. Tandzorg bijzondere gevallen
   144. Tandzorg tot 18 jaar
   145. Tandzorg vanaf 18 jaar
   146. Therapeutisch kamp voor zieke kinderen
   147. Thuisbewakingsmonitor
   148. Thuisdialyse
   149. Trippelstoel
   150. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
    1. Lijst van uitleenhulpmiddelen
   151. Valpreventie
    1. vergoedingsassistent
   152. Verbandmiddelen
   153. Verbandschoenen
   154. Verbruiksartikel
   155. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
   156. Vernevelaar en hypertoon zout
   157. Verslavingszorg
   158. Vervoer
    1. vergoedingsassistent
   159. Verzorgingsartikelen
   160. Voeding hulpmiddel toediening
   161. Voedingsadvies
   162. Voetzorg
    1. Voetbehandelingen
    2. Voetzorg bij diabetes
    3. Voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1
    4. Voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2 3 of 4
   163. Voorlees en memoapparatuur
   164. Voorwaardelijke zorg
   165. Voorwaarden
    1. CZdirect
    2. CZdirect 2020
    3. CZdirect 2019
    4. Collectief
    5. Individueel
    6. Individueel 2020
   166. Voorzetkamer
   167. Vruchtbaarheidsbehandelingen
    1. IVF en ICSI
    2. KI en IUI
   168. Wachttijden
    1. Wachttijden Fysiotherapie en oefentherapie Cesar_Mensendieck
    2. Wachttijden Geriatrische revalidatiezorg
    3. Wachttijden GGZ
    4. Wachttijden Huisarts
    5. Wachttijden Hulpmiddelen
    6. Wachttijden Mondzorg
    7. Wachttijden MSZ
    8. Wachttijden Staarbehandeling
    9. Wachttijden Thuiszorg in de laatste levensfase
    10. Wachttijden Wijkverpleging
   169. Wek en waarschuwingsinstallatie
   170. Wijkverpleging
   171. Wijzigingen
    1. 50 plus
    2. Basis
    3. Basis Collectief
    4. Basisverzekering
    5. Comfort
    6. CZdirect Aanvullend 1
    7. CZdirect Aanvullend 2
    8. CZdirect Aanvullend 3
    9. CZdirect Aanvullend 4
    10. CZdirect Aanvullend 5
    11. CZdirect Basic
    12. CZdirect Extra
    13. CZdirect Start
    14. Excellent
    15. Gezinnen
    16. Ideaal
    17. Jongeren
    18. Plus
    19. Plus Collectief
    20. Start
    21. Supertop
    22. Tandarts
    23. Tandarts Collectief
    24. Top
    25. Top Collectief
    26. TandExtra
   172. Zelfmanagement
   173. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
   174. Zelfstandig behandelcentrum
   175. Zitorthese en ligorthese
   176. Zorg voor zintuiglijk beperkten
   177. Zuurstof
   178. Zwangerschap en geboorte
   179. Zwangerschapscursus
   180. Zwangerschapsonderzoek
  6. Extra

   1. App de verpleegkundige
   2. Controleer uw huid met SkinVision
   3. Dementie
    1. Magazine
    2. Online seminars
    3. Dementie herkennen
    4. Omgaan met dementie
    5. Mantelzorg bij dementie
   4. FitzMe
   5. Gezondheidslijn
   6. Goed gesprek met de dokter
   7. Hoe regel je dagbesteding
   8. Hoe regel je huishoudelijke hulp
   9. Hoe regel je hulp bij administratie
   10. Hoe regel je hulpmiddelen
   11. Hoe regel je logeeropvang
   12. Hoe regel je persoonlijk alarm
   13. Hoe regel je verpleging en verzorging
   14. Hoe regel je vervangende mantelzorg
   15. Hoe regel je vervoer
   16. Hoe regel je woningaanpassing
   17. Hoe kiest u een verpleeghuis
   18. HulpWijzer
    1. Vervoer
    2. Huishoudelijke hulp
    3. Verpleging en verzorging
    4. Dagbesteding
    5. Woningaanpassing
    6. Hulpmiddelen
    7. Vervangende mantelzorg
    8. Persoonlijke alarmering
    9. Verhuizen naar een Instelling
    10. Administratie
    11. Zorg in de laatste levensfase
    12. Individuele begeleiding
    13. Volmacht
    14. GGZ
    15. Logeeropvang
   19. Kanker
   20. Keuzehulp
   21. Mantelzorg
    1. Mantelzorg producten
    2. Bescherm uzelf en uw naaste
    3. Tips van de mantelzorgmakelaar
     1. Vervangende mantelzorg tijdens vakantie
     2. Wanneer betaalt u een eigen bijdrage
     3. Wanneer hebt u recht op wijkverpleging en hoe regelt u dat
     4. Zo regelt u een indicatie voor langdurige zorg Wlz
    4. Zorgverlof
    5. Checklist is het veilig in huis
    6. Respijtzorg
    7. Voorkom eenzaamheid bij uw naaste
    8. Voorkom overbelasting
    9. Werk en mantelzorg
   22. Medisch specialisten
   23. Online gezondheidsprogramma
   24. Online GGZ
   25. Overgewicht en afvallen
    1. Get Fit Programma
    2. Zorg nodig bij overgewicht
   26. Second opinion
    1. Best Doctors
   27. Webinars
   28. Wachtlijstbemiddeling
   29. Wegwijs in de wet langdurige zorg
   30. Zorgteam
    1. Hulp voor mantelzorgers
   31. Zorg in de laatste levensfase
   32. Zwangerschap en geboorte
    1. Kraampakket
  7. Klantvoordeel

   1. Brillen en lenzen korting
   2. Computerbril
   3. Huisstofmijtallergie
   4. Kinderbrillen
   5. Kookboek
   6. Sporten met korting
   7. Thuisvaccinatie
   8. Under Armour
   9. UV Fashions
  8. Service en contact

   1. 18 jaar dit moet je regelen
   2. Belrobot helpt met het voorkomen van betaalproblemen
   3. Uw pakket bekijken
   4. Uw zorgkosten bekijken
   5. 18 jaar pas je zorgverzekering aan
   6. 18 jaar sluit een eigen polis af
   7. Aanmelden voor de nieuwsbrief
   8. Uitzonderingen bij uw aanmelding
   9. Acceptemail
   10. Acceptgiro
   11. Afmelden voor de nieuwsbrief
   12. Akkoordverklaring aanvragen
   13. Akkoordverklaring bekijken
   14. Akkoordverklaring voor zorg
   15. Alle declaraties bekijken
   16. Andere huisarts kiezen
   17. Automatische incasso
   18. Betaalwijze wijzigen
   19. Betalen premie na wijziging polis
   20. Betalingsregeling aanvragen
   21. Bezoek een CZ kantoor
   22. Buitenlandse zorgkosten declareren
   23. Collectieve verzekering wijzigen
   24. CZ magazine
   25. Declaratieformulier aanvragen
   26. Eigen bijdrage medicijnen
   27. Eigen risico gespreid betalen
   28. Eigen risico wijzigen
   29. Geboorte doorgeven
   30. Gevolgen scheiden of uit elkaar gaan
   31. Gezinslid toevoegen
   32. Gezinslid uitschrijven
   33. Hoe herkent u valse berichten
   34. Hoe we helpen als u uw rekeningen niet kunt betalen
   35. Incassomoment wijzigen
   36. Informatie opvragen voor iemand anders
   37. Kijk welke zorg u vergoed krijgt
   38. Klacht over CZ melden
   39. Klacht over zorgverlener melden
   40. Mijn CZ
   41. Mogelijk onjuiste nota melden
   42. Naar de apotheek
   43. Nieuwe zorgpas aanvragen
   44. Zorgkosten declareren
   45. Openstaande rekeningen bekijken
   46. Overstappen op digitale post
   47. Persoonsgegevens wijzigen
   48. Pgb verpleging en verzorging aanvragen
   49. Pgb verpleging en verzorging declareren
   50. Pgb verpleging en verzorging wijzigen
   51. Polis en gegevens wijzigen bij overlijden
   52. Postadressen
   53. Regelen voor de kinderen bij een scheiding
   54. Reiskosten declareren
   55. Rekening eigen risico betalen
   56. Rekeningnummer cz
   57. Rekeningnummer wijzigen
   58. Scheiding doorgeven
   59. Spoedeisende hulp dit moet u doen
   60. Stand eigen risico bekijken
   61. Stand maximale vergoedingen bekijken
   62. Stuur uw vraag
   63. Telefoon
   64. Terugbetaling eigen risico
   65. Tips om uw premie te verlagen
   66. Vergoeding niet gecontracteerde zorg
   67. Vergoedingen bekijken
   68. Verhaalservice na ongeval of medische misser
   69. Verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage
   70. Verschil tussen natura en restitutie
   71. Verschil tussen verplicht en vrijwillig eigen risico
   72. Vind een zorgverlener
   73. Vind en vergelijk de kosten van uw behandeling
   74. Voor deze zorg betaalt u geen eigen risico
   75. Voordelen gecontracteerde zorg
   76. Waarom verschillen de kosten voor een behandeling per ziekenhuis
   77. Wanneer kunt u tussentijds opzeggen
   78. Wat doet een praktijkondersteuner
   79. Wat is het eigen risico
   80. Wat is het voorkeursbeleid
   81. Welke kosten betaalt u bij de apotheek
   82. Welke kosten kan een huisarts in rekening brengen
   83. Whatsapp
   84. Wijziging doorgeven
   85. Zo werkt uw zorgverzekering
   86. Zoek tarieven
   87. Zorgkosten en financiele gevolgen bij overlijden
  9. Formulieren

   1. Aanvraag condooms CZdirect
   2. Ongeval melden Just
  10. Verschil CZ en CZdirect

  11. Nieuwsbrieven

  12. Behandeling tandartsangst

  13. Depressie

  14. Ziekenhuis

  15. Cookies

   1. Wijzigen
   2. Overzicht
  16. Disclaimer

  17. Privacy

  18. Sitemap

  19. Zorgverzekering vergelijken: CZ en CZdirect

 2. MKB

  1. Collectieve zorgverzekering mkb

   1. Afsluiten collectieve zorgverzekering mkb
   2. Voordelen
   3. Collectieve zorgverzekering voor medewerkers
  2. Contact

  3. Werkstress

   1. Vind de juiste zorg voor medewerkers met werkstress
  4. Fysieke belasting

   1. Help medewerkers goed omgaan met fysieke belasting
   2. Omgaan met fysieke belasting bij zittend werk
  5. Mantelzorg en werk

  6. Samen werken aan gezonde medewerkers

   1. Zorgcoach
    1. Werkt samen met de arbodienst
    2. Contact
   2. Branches
    1. Agrarische sector
    2. Bouw
    3. Groot en detailhandel
    4. Horeca
    5. Industrie
    6. Onderwijs
    7. Transport
    8. Zakelijke dienstverlening
    9. Zorg
 3. Zakelijk

  1. Aanmelden zakelijke nieuwsbrief

  2. Arbeidsrisico's

   1. Fysieke belasting
    1. Kom in gesprek
    2. Bedrijven met fysiek zwaar werk
    3. Kennisorganisaties
    4. Zorginstellingen
    5. Inspiratie
     1. Motiveer thuiswerkers meer te bewegen
     2. Betaalbare innovaties om fysieke belasting aan te pakken
     3. De positieve gevolgen van vergrijzing
     4. Het verschil tussen RSI en KANS en wat je eraan kunt doen
     5. Hoe de CZ Interventie Expert helpt bij fysieke klachten
     6. Oplossingen voor fysieke klachten zijn vaak doodeenvoudig
     7. Wie geen slurf heeft moet slim zijn
     8. Achterhaal de oorzaken van klachten
     9. Fysiek zwaar werk verlichten en de keerzijde
     10. Fysieke belasting een gevaar voor kennisorganisaties
     11. Fysieke belasting in cijfers
     12. Help medewerkers goed omgaan met fysieke belasting
     13. Help uw personeel van fysieke klachten af
     14. Omgaan met fysieke belasting bij zittend werk
     15. Suggesties voor gezonde oudere medewerkers
     16. Waarom thuiswerkers fysieke klachten krijgen en wat HR kan doen
     17. Zorgprofessionals vergeten goed voor zichzelf te zorgen
     18. De 5 Ws van verzuim verminderen
     19. Over geurende koffie en een oude barista
     20. Mijn hart is geblesseerd
     21. Webinar
    6. Direct aan de slag
    7. Toolkit fysieke belasting
    8. Zittend werk en fysieke overbelasting
   2. Gezondheidsrisico's nu en straks
   3. Mantelzorg en werk
    1. Inspiratie
     1. De definitie van mantelzorg
     2. Feiten en cijfers
     3. Gedeelde verantwoordelijkheid of niet
     4. Herken overbelasting bij mantelzorgers
     5. Hoe voert u een goed gesprek
     6. In 7 stappen naar mantelzorgbeleid
     7. Ondersteuning mantelzorgers
     8. Overleg met mantelzorgers over werk
     9. Verhaal van een mantelzorger met een dubbele baan
     10. Wat vindt werkgevend Nederland
     11. Wettelijke verlofregelingen
    2. Contact
    3. Mantelzorgtoolkit
   4. Slaapproblemen en werk
    1. Inspiratie
     1. Inspiratiesessie slaapproblemen in de transport en logistiek
    2. Slaapproblemen feiten en cijfers
    3. Slaapproblemen voorkomen tips
    4. FitzMe portal voor medewerkers met slaapproblemen
    5. Slaapapneu
   5. Slechthorendheid en werk
    1. De gevolgen van gehoorproblemen
    2. Inspiratie
     1. Over gehoorproblemen hoor je zelden iets
    3. 7 oplossingen voor gehoorproblemen
    4. Gehoorschade voorkomen
   6. Vergrijzing
    1. Inspiratie
     1. 3 tips om ouderen gezond en inzetbaar te houden
     2. 5 misverstanden over ouderen op het werk
     3. Gezondheid van oudere werknemers
     4. Zijn oudere medewerkers gevoeliger voor werkstress
   7. Werkstress
    1. Inspiratie
     1. Herken werkstress op afstand
     2. Hoe snel laat jij de moed zakken
     3. Informatiekit voor medewerkers
     4. Voorkom een vakantieburn-out bij medewerkers
     5. Voorkom lagere belastbaarheid en uitval met ontspanning
     6. Waarom zijn zoveel medewerkers zo moe
     7. 5 manieren om werkstressinterventies te financieren
     8. 5 handvatten voor een juiste interventie voor werkstress
     9. Kom in actie tegen werkstress
     10. Werkstress bij werknemers in een ziekenhuis
     11. 24 7 online een zegen of een vloek
     12. De 5 As
     13. Het verschil tussen werkdruk en werkstress
     14. Wat is werkgeluk
     15. Herken werkstress bij medewerkers
     16. Hoe hr kan helpen werkstress te lijf te gaan
     17. Hoe HR werkstress kan wegnemen
     18. Overtuig uw bedrijf dat werkstress een issue is
     19. Torenhoge kosten verborgen werkstress
    2. Leren over werkstress in 1 minuut
    3. Stress verminderen
    4. Kom in gesprek
    5. Burn-out
    6. Overspannen
  3. Contact

   1. Videobellen
  4. Diensten

   1. Bedrijfsgezondheidswijzer
   2. Bedrijfsgezondheidswijzer fysieke belasting
   3. Bedrijfsgezondheidswijzer werkstress
   4. Bedrijfszorgtraject
   5. Interventies
    1. Emoties verwerken
    2. Ontspanning en werk-privébalans
    3. Psychische hulp in onzekere tijden
    4. Slaapproblemen aanpakken
    5. Stress verminderen
   6. Interventie expert
    1. Aanvragen interventie expert
   7. Interventiewijzer
    1. Preventief onderzoek
    2. Leefstijlinterventies
    3. Mentaal
    4. Fysiek
    5. Mentale kracht
    6. Reintegratie en outplacement
    7. Loopbaan
   8. Zorgconsumptierapportage
    1. Aanvragen zorgconsumptierapportage
  5. Downloads

  6. Gezondheidsrisico's ontdekken

  7. HR Jaarplan

   1. Inspiratie
    1. 6 tips om directie te overtuigen in gezondheid te investeren
    2. Budget bepalen voor gezonde medewerkers
    3. De 5 grootste HR uitdagingen
    4. Doelstellingen bepalen
    5. Gezondheid in jaarplan
    6. Hoe big data helpen draagvlak te vergroten
     1. Zo helpt CZ draagvlak vergroten
    7. In 5 stappen naar een nieuw gezondheidsbeleid
    8. Vijf elementen die niet mogen ontbreken in een goed HR plan
  8. Inzetbaarheid financieren

   1. Inspiratie
    1. Beperk het financiele risico van verzuim
    2. Duurzame inzetbaarheid is geld waard
    3. Financieren inzetbaarheid
    4. Investeren in gezondheid alle financieringsbronnen op een rij
  9. Inzetbaarheid organiseren

   1. Inspiratie
    1. 5 argumenten om te investeren in preventie
    2. 5 voorwaarden om ontspannen over leefstijl te praten
    3. 7 gezonde initiatieven
    4. 7 tips om verzuim terug te dringen
    5. Adviseurs over inzetbaarheid en vitaliteit
    6. Hoe wachtlijstbemiddeling 60 mille bespaart
     1. Wachtlijstbemiddeling
    7. Interventies bij wachtlijsten psychische zorg
    8. Kosteloos advies over gezondheid
    9. Medewerkers motiveren gezond te blijven
    10. Medewerkersprofiel bepaalt inzet van interventies
     1. Hoogopgeleiden
     2. Jongeren
     3. Lager geschoolden
     4. Ouderen
    11. Nederlandse multinational duurzame inzetbaarheid
    12. Oudere werknemers duurzaam inzetbaar
    13. Over leefstijl praten op de werkvloer
    14. Suggesties voor gezonde oudere medewerkers
    15. Zo veranderen al uw medewerkers hun leefstijl
  10. Klantverhalen

   1. De mantelzorgdilemmas van BCC
   2. Hoe Ictivity naar een jaarkalender vol gezondheid ging
   3. Slaapapneu de succesvolle aanpak van AB Texel groep
   4. 5 HR lessen van PostNL
   5. De les van CNC
   6. Hoe een gezondheidsplan de inzetbaarheid verhoogt bij DSV
   7. Meandergroep zet medewerkers in hun eigen kracht
   8. Wat Desso doet om medewerkers gezond te houden
   9. Wat Engie doet om medewerkers gezond te houden
   10. Wat heeft de aandacht voor gezondheid Desso opgeleverd
   11. Wat heeft de aandacht voor gezondheid Engie opgeleverd
   12. Zo helpt de interventiewijzer bij het gezondheidsbeleid van Nunhems
  11. Verzuim verminderen

   1. Verzuimbeleid
   2. Verzuim
  12. Verzekeringen

   1. Collectief contract
    1. Offerte aanvragen
   2. Expat Health Service
   3. Interventieverzekering
    1. Offerte aanvragen interventieverzekering
   4. Hoe kiest u de juiste collectieve zorgverzekering
   5. Inspiratie
    1. Haal meer uit uw collectieve zorgverzekering
    2. Hoe HR en verzekeraar komen tot afspraken op maat
    3. Waar basisverzekeringen in kunnen verschillen
    4. Waarom aanvullende verzekeringen goed zijn
    5. Regel uw collectief contract in het voorjaar
    6. Ontdek de voordelen van veel collectieve deelnemers
    7. Zonder gedoe een nieuwe collectiviteit
  13. Gezond aan het werk

  14. Investeren in leefstijl loont

  15. Werkstress aanpakken in uw organisatie

 4. ZZP

  1. Zorgverzekering

   1. Basisverzekeringen
   2. Aanvullende verzekering
   3. Tandartsverzekering
  2. Fit Check

  3. Zorgcoach

   1. Contact ZZP Zorgcoach
  4. Het verhaal van Esmie

  5. Het verhaal van Frank

  6. Het verhaal van Tessa

 5. Intermediair

  1. Offerte aanvragen

  2. Bedrijfszorg

  3. Zorgverzekeringen

  4. Contact

 6. Zorgaanbieder

  1. Zorgsoorten

   1. Alternatieve zorg
    1. Beleid
    2. Overeenkomst
    3. Declareren
    4. Contact
   2. Eerstelijnszorg
    1. Eerstelijnsdiagnostiek
     1. Beleid
    2. Eerstelijnsverblijf
     1. Beleid
     2. Declareren
     3. Contact
     4. Downloads
    3. Gecombineerde leefstijlinterventie
     1. Beleid
     2. Declareren
     3. GLI in tijden van coronacrisis
     4. Overeenkomst
     5. Contact
    4. GZSP
     1. Beleid
     2. Downloads
     3. Declareren
     4. Contact
    5. Huisarts
     1. Beleid
      1. Wondzorg en de rol van de huisarts
      2. Palliatieve zorg en de rol van de huisarts
      3. POH GGZ
     2. Declareren
     3. Huisartsenzorg tijdens covid 19
     4. Overeenkomst
      1. Aanvragen
     5. Downloads
     6. Contact
    6. Huisartsendienstenstructuur
     1. Beleid
     2. Overeenkomst
     3. Declareren
     4. Contact
    7. Multidisciplinaire zorg
     1. Beleid
      1. Inkoopkaders en zorgstandaarden
     2. Contact
    8. Wijkverpleging
     1. Beleid
      1. Wondzorg en de rol van de wijkverpleegkundige
      2. Palliatieve zorg en de rol van de wijkverpleegkundige
      3. Zorgplan aanvraag pgb
     2. Overeenkomst
     3. Declareren
     4. Contact
   3. Farmacie
    1. Beleid
     1. Akkoordverklaring
    2. Declareren
     1. Declaraties bereidingen
     2. Declaraties medicatiebeoordeling
    3. Overeenkomst
    4. Contact
    5. Downloads
    6. Nieuws
     1. Per 1 maart 2021 Humalog als preferente insuline Lispro
     2. Per 1 maart 2021 NovoRapid als preferente insuline Aspart
     3. Belangrijke wijziging in declareren via Vecozo
     4. Per 1 mei 2021 salmeterol fluticason discus preferent
     5. Voorbereiding contractering 2021
     6. Niet opgehaalde geneesmiddelen
     7. Vergoeding Emtricitabine tenofovirdisoproxil
     8. Informatie over de resultaten van de Waardemonitor 2018
     9. Aangepaste puntentelling classificatie 2017
     10. Aanvullende voorkeursgeneesmiddelen 2018
     11. Anticonceptiva en Homeopathie vanaf 2021
     12. Atozet niet langer vergoed door CZ
     13. Bijlage 2 voorwaarden niet altijd duidelijk
     14. Bijzonder contract voor Apotheek Asten
     15. CZ groep wijst Abasaglar aan als preferente insuline glargine
     16. CZ trekt preferente aanwijzing cholecalciferol in
     17. Foutief declareren kliniekverpakkingen
     18. Geconfronteerd met vervalste recepten
     19. Glatirameer preferent aangewezen
     20. Medicatiebeoordelingen
     21. Meningokokken ACWY vaccinatie inhaalcampagne voor jongeren
     22. SGLT 2 remmers bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
     23. Terugroepactie aantal bloeddrukmedicijnen met valsartan
     24. Uitloopovereenkomst verbandmiddelen
     25. Uw voorbereiding op de contractering farmaceutische zorg 2019
     26. Vergoeding parallel geïmporteerde geneesmiddelen
     27. Voorbereiding contractering farmacie 2020
     28. Voorkeursgeneesmiddelen 2019 2020
     29. Voorwaarden medicatiebeoordeling
     30. Waardemonitor 2019
     31. Afleveren en declareren dure geneesmiddelen
     32. Aanmelden nieuwsbrief farmacie
     33. Apotheekgegevens tijdig kenbaar maken bij Vektis
     34. Apotheekhoudende en voorschrijver verantwoordelijk voor Medische Noodzaak
     35. Artikelpreferente valsartan 160mg van Centrafarm tijdelijk niet beschikbaar
     36. CZ Waardemonitor Farmacie 2018 beschikbaar
     37. Fampyra niet opgenomen in de basisverzekering
     38. Indicatie uitbreiding preferente pregrabaline
     39. Indicatoren voor classificatie 2019
     40. Leveren en declareren van katheters in geval van spoed
     41. Niet opgehaalde geneesmiddelen
     42. PREM in CZ Kwaliteitsmonitor Openbare Farmacie 2017
     43. Protocollen bij aflevering Bijlage II geneesmiddelen
     44. Uw voorbereiding op de contractering farmaceutische zorg 2018
     45. Voorkeursgeneesmiddelen 2018
     46. Waar vind ik meer informatie over de resultaten van de Kwaliteitsmonitor
   4. Geboortezorg
    1. Beleid
    2. Overeenkomst aanvragen
    3. Declareren
    4. Contact
    5. Downloads
   5. Geriatrische revalidatiezorg
    1. Beleid
    2. Overeenkomst
    3. Declareren
     1. Geriatrische revalidatiezorg
    4. Contact
    5. Downloads
   6. GGZ
    1. Beleid
    2. Declareren
     1. Tarieven
    3. Downloads
    4. Omzetmaximum ggz
    5. Overeenkomst aanvragen
    6. Selectieve inkoop
    7. Contact
    8. Nieuws
     1. Bij-contracteren
     2. Publicatie tariefpercentages 2021
     3. Uitstel start contractering
   7. Hulpmiddelen
    1. Beleid
     1. Akkoordverklaring
     2. Het roer gaat om
     3. Beoordeling wondverbandmiddelen
     4. Inkoop wondverbandmiddelen
     5. Wondzorg
    2. Declareren
     1. Codering en tarieven
     2. Declareren zonder overeenkomst
     3. Natura of restitutie
    3. Overeenkomst
     1. Overeenkomst 2019
     2. Overeenkomst 2020
     3. Overeenkomst 2018
     4. Overeenkomst aanvragen
     5. Digitaal contracteren
    4. Wijzigen gegevens
    5. Downloads
    6. Contact
     1. Contact duurzame hulpmiddelen
     2. Contact verbruikshulpmiddelen
   8. Medisch specialistische zorg
    1. Beleid
     1. Selectieve zorginkoop
    2. Declareren
    3. Overeenkomst
    4. Downloads
    5. Palliatieve zorg en de rol van de medisch specialist
    6. Wondzorg en de rol van ziekenhuizen en medisch specialisten
    7. Contact
   9. Mondzorg
    1. Beleid
     1. Akkoordverklaring
     2. Implantologie
     3. Kaakchirurgie
     4. Preventieve mondzorg
     5. Tandprothetici
    2. Overeenkomst
     1. Overeenkomst implantologie
     2. Overeenkomst jeugdtandverzorging
     3. Overeenkomst tandprothetici
     4. Samenwerking angsttandarts
    3. Declareren
     1. Tarieven
    4. Nieuws
     1. CZ past overeenkomst prothetiek 2019 aan
     2. Aanmelden nieuwsbrief mondzorg
     3. CZ verhoogt kwaliteit en doelmatigheid rondom zorg klikgebit
     4. Tandarts aanmelden voor Gewoon Gaaf
     5. Toestemming aanvragen voor een kaakoverzichtsfoto via VECOZO
     6. Vergoeding overkappingsprothese op implantaten in 2018
    5. Contact
    6. Downloads
   10. Multidisciplinaire zorg
    1. Beleid
    2. Terugstorten gelden
    3. Overeenkomst
    4. Downloads
   11. Paramedische zorg
    1. Fysiotherapie
     1. Beleid
      1. Akkoordverklaring
      2. Beheersmodel
      3. Beweegprogrammas
      4. Spiegelinformatie
      5. Module behandelindex
      6. Module patiëntervaring
      7. Module intervisie
      8. Module minimale dataset
      9. Module transparantie
     2. Aanmelden nieuwsbrief fysiotherapie
     3. Overeenkomst
      1. Wijzigen
      2. Aanvragen
     4. Declareren
    2. Logopedie
     1. Beleid
      1. Kwaliteitscyclus
      2. Spiegelinformatie
      3. Module transparantie
     2. Overeenkomst
      1. Aanvragen
      2. Wijzigen
     3. Declareren
    3. Ergotherapie
     1. Overeenkomst
      1. Aanvragen
      2. Wijzigen
     2. Beleid
      1. Spiegelinformatie
     3. Declareren
    4. Dietetiek
     1. Beleid
      1. Spiegelinformatie
     2. Overeenkomst
      1. Aanvragen
      2. Wijzigen
     3. Declareren
    5. Huidtherapie
     1. Beleid
      1. Akkoordverklaring
     2. Overeenkomst
      1. Aanvragen
      2. Wijzigen
     3. Declareren
    6. Oefentherapie
     1. Beleid
      1. Akkoordverklaring
      2. Spiegelinformatie
      3. Transparantiemodule
     2. Declareren
     3. Overeenkomst
      1. Aanvragen
      2. Wijzigen
    7. Voetzorg
     1. Beleid
      1. Akkoordverklaring
     2. Declareren
      1. Voetzorg vanuit aanvullende verzekering
     3. Overeenkomst
      1. Aanvragen
      2. Wijzigen
    8. Gezichtsbehandeling
     1. Beleid
     2. Declareren
    9. Contact voetzorg en gezichtsbehandeling
    10. Afspraken paramedische zorg corona
    11. PREM
    12. Beleid op school
     1. Structurele behandeling
     2. Volledige behandelreeks
    13. Selectieve zorginkoop
    14. Declareren COPD behandelingen
    15. Contact
     1. Veelgestelde vragen paramedische zorg
   12. Vervoer
    1. Beleid
     1. Akkoordverklaring
     2. Afspraken zorggarantie
     3. Inrichtingseisen rolstoelvervoer
     4. Inrichtingseisen taxivervoer
    2. Declareren
     1. Servicebureaus
     2. Voorwaarden
    3. Overeenkomst
    4. Contact
   13. Zintuiglijk gehandicaptenzorg
    1. Beleid
    2. Declareren
     1. Zintuiglijk gehandicaptenzorg
    3. Overeenkomst aanvragen
    4. Contact
   14. Controles
    1. Samenloop
   15. Stoppen met roken
   16. Declareren zonder overeenkomst
  2. Zorginkoopbeleid

   1. Alles voor betere zorg
   2. Zorginkoopbeleid 2020
   3. Visie op zorg
    1. Zorginkoop op kwaliteit en kosten
    2. Waarom selectieve zorginkoop
   4. Duurzame coalities
    1. Voorbeelden uit de praktijk
    2. Zo werkt een duurzame coalitie
   5. Visie op kwaliteit
   6. Regioregie
   7. Patiëntparticipatie
   8. Samen beslissen
    1. Samen Beslissen in de praktijk
    2. Interview met Bernhoven
   9. Samen aan de slag voor wondzorg
    1. Integrale wondzorgketen leidt tot beter wondzorg
    2. Samen de controle op complexe wonden
   10. Samen werken aan toekomstbestendige dementiezorg
    1. Inzicht in dementienetwerk met netwerk reviewscan
   11. Zorginnovatie
    1. Samenwerking CZ en Skinvision
    2. Uw idee over zorginnovatie
   12. Samen werken aan betere palliatieve zorg
    1. Centrale zorgverlener thuis
    2. Samenspel formele en informele zorg
    3. Samenwerking tussen professionals
    4. Specialistische kennis
    5. Wilsverklaring
    6. Zorg in de laatste levensfase
   13. CZ en Nationale Nederlanden
  3. Coronavirus

  4. Geschillenregeling

  5. Contact

   1. Stuur uw vraag
   2. CZ logo aanvragen
   3. Gegevens mijn zorgaanbod aanpassen
 7. Over CZ

  1. Beveiligingsprobleem melden

  2. Uw ervaring helpt

  3. Wie wij zijn

   1. Profiel
   2. Waardecreatie
   3. Bestuur en organisatie
    1. Ledenraad
     1. Denk mee met de ledenraad
    2. Raad van bestuur
    3. Raad van Commissarissen
   4. Jaarverslagen
    1. Jaarcijfers basisverzekering 2017
    2. Jaarcijfers basisverzekering 2016
    3. Jaarcijfers basisverzekering 2015
    4. Jaarcijfers basisverzekering 2014
  4. Wat wij doen

   1. Dit doet CZ tegen fraude
   2. Innovatie
    1. Data science
    2. Privacy
   3. Zorg verbeteren
    1. Afspraken met zorgverleners
     1. Alternatieve zorg
     2. Eerstelijnsverblijf
     3. Farmacie
     4. Geboortezorg
     5. Gecombineerde leefstijlinterventie
     6. Geriatrische revalidatiezorg
     7. Mondzorg
      1. Gewoon gaaf
     8. Paramedische zorg
      1. Behandelindex
     9. Voetzorg
     10. Wijkverpleging
     11. Medisch specialistische zorg
      1. Expertzorg bij maag en slokdarmkanker
      2. Heupprothese of knieprothese
     12. GGZ
      1. Beoordelingen eetstoornissen
      2. Beoordelingen persoonlijkheidsstoornissen
     13. Huisartsenzorg
     14. Hulpmiddelen
      1. Oogplakboek
     15. Zorg in de laatste levensfase
     16. Zittend ziekenvervoer
     17. Zintuiglijk gehandicaptenzorg
     18. Waarom we sommige zorg selectief inkopen
      1. GGZ
      2. Medisch specialistische zorg
      3. Paramedische zorg
     19. Omzetplafond
    2. Dementie
    3. E-health
    4. Expertzorg
    5. Farmacie
    6. Gepersonaliseerde zorg
    7. Samen werken we aan goede palliatieve zorg
    8. Samenwerken met zorgverleners
     1. Thuis naar het ziekenhuis
    9. Zo krijgt u de beste zorg
    10. Belang goede wondzorg
    11. Patientparticipatie
     1. Wat levert patientparticipatie op
   4. Zorgkosten beheersen
   5. Service
    1. Klanttevredenheidsonderzoek
     1. Resultaten
   6. Premiebeleid
    1. Berekening premie
  5. In de maatschappij

   1. Betrokkenheid
   2. CZ Fonds
    1. CZ Verwenzorgprijs
    2. CZ Zorgprijs
    3. Projecten
     1. Project aanmelden
    4. Contact
     1. Stuur uw vraag
    5. Aanmelden nieuwsbrief CZ Fonds
   3. MVO
    1. Beleggingen
  6. Werken bij CZ

  7. Nieuws

   1. Inzoomen op de regio om knelpunten in de zorg aan te pakken
   2. CZ stuurt brief aan ouders van kinderen die niet naar de tandarts gaan
   3. CZ gaat budget voor GGZ zorg meer inzetten op behandeling psychisch meest kwetsbaren
   4. Zorgpremie CZ daalt in 2020
   5. CZ participeert in consortium voor nieuwe diagnostische techniek bij kankerbehandeling
   6. MMC en CZ slaan handen ineen voor darmkankerpatient
   7. 188 verzekerden CZ doorverwezen voor mogelijke huidkanker
   8. Aanvullende maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis
   9. Anderhalvelijnszorg is een goed alternatief voor ziekenhuiszorg
   10. Betere kwaliteit van leven voor patienten met diabetes type 1
   11. Betere samenwerking nodig voor zelfstandig wonende ouderen
   12. Bijzonder contract voor Alphega apotheek Asten
   13. CbusineZ investeert in datasciencesysteem om aanrijtijden ambulances te verbeteren
   14. CZ aanwezig bij lancering SchuldenlabNL
   15. CZ blijft minimacontracten aanbieden maar stopt met korting op basisverzekering
   16. CZ en Ronald McDonald Huis gaan drie jaar samenwerken
   17. CZ en Zuyderland sluiten overeenkomst voor 10 jaar
   18. CZ gaat wachtlijsten GGZ rigoureus aanpakken
   19. CZ groep maakt jaarcijfers bekend
   20. CZ helpt klanten met laagdrempelig opsporen huidkanker met Skinvision
   21. CZ helpt patiëntenverenigingen bij opsporing diabetes
   22. CZ maakt premie bekend
   23. CZ maakt zorgpremie bekend
   24. CZ medewinnaar ICT Award
   25. CZ neemt deel aan Vaste Lasten Pakket
   26. CZ nog drie jaar titelsponsor Tilburg Ten Miles
   27. CZ ontdekt grote fraude met Thaise ziekenhuisfacturen
   28. CZ presenteert zorginkoopbeleid Verantwoord en dichtbij
   29. CZ stimuleert goede voordeurscreening GGZ
   30. CZ stuurt op verantwoorde medicijnproductie
   31. CZ werkt samen in strijd tegen malafide thuiszorgorganisaties
   32. CZ wil optimale behandelkans patienten uitgezaaide longkanker
   33. CZ Zorginkoopbeleid 2021
   34. De gemiddelde patient bestaat niet
   35. De huisartsenpraktijk van de toekomst staat in Zuid Limburg
   36. Duidelijkheid voor wensmoeders
   37. Eerste invulling duurzame coalitie GGz Breburg en CZ start met mentale gezondheidscentra
   38. Elkerliek en CZ bekrachtigen duurzame coalitie
   39. ETZ en zorgverzekeraar CZ vormen Duurzame Coalitie
   40. Gegarandeerde oogheelkundige zorg voor de regio Zuidoost Brabant
   41. GGz Breburg en zorgverzekeraar CZ gaan duurzame coalitie aan
   42. Huisartsenzorg Anna Paulowna
   43. Jaarverslag CZ groep 2019
   44. Joep de Groot nieuwe bestuursvoorzitter CZ
   45. Keuzewijzer Houvast Dementie voor mantelzorgers dementie in Zeeland
   46. Kwaliteit prostaatkankerbehandeling moet omhoog
   47. Lef nodig voor radicaal andere aanpak multiproblematiek
   48. Maatregelen om zorgverleners te ondersteunen bij aanpak coronavirus
   49. Mantelzorgers gebaat bij inzicht en ondersteuning
   50. Mantelzorgtest CZ ondersteunt mantelzorgers
   51. Medewerkers CZ aan de slag in de zorg
   52. Medisch specialist Prisma netwerk denkt op afstand mee met huisarts
   53. Meer perspectief tegen lagere maatschappelijke kosten voor probleemhuishoudens Den Haag
   54. Meerjarencontract HagaZiekenhuis met CZ en Menzis
   55. Mentaal Beter en CZ sluiten duurzame coalitie
   56. Mentech Innovation wint CZ Zorgprijs 2018
   57. Menzis Zilveren Kruis en CZ doen oproep voor meer preventie en regionale samenwerking
   58. Nieuwe kankermedicijnen sneller beschikbaar
   59. Online huisarts per direct beschikbaar voor Zeeuwen
   60. Opinie Iets in het pakket Dan moet er ook iets uit
   61. Ouderen krijgen sneller juiste zorg dankzij observatiebedden
   62. Pilot CIR Revalidatie en CZ met beter passende revalidatiezorg
   63. Pilot HMC en huisartsen voor patienten met hartproblemen
   64. Problemen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen
   65. Reactie op uitingen lid van ledenraad CZ
   66. Regionale opgaves vereisen een duurzame regionale sturing
   67. Samenwerken aan betere zorg in Zeeland
   68. Sneller behandelen door ruimte in regelgeving
   69. Tegemoetkoming elektriciteitskosten thuisbeademing
   70. Unieke samenwerking om CZ verzekerden met multiproblematiek te helpen enorm geslaagd
   71. Veel draagvlak voor digitale huisartsenzorg
   72. Videoconsult met dokter voor Just verzekerden
   73. Voortaan thuisbehandeling mogelijk voor veel reumapatiënten
   74. Welshop gaat met financiele steun van CZ strijd aan met wachtlijsten in de GGZ
   75. Werkgever heeft weinig grip op gezondheid werknemer
   76. Wim van der Meeren stopt als bestuurder CZ
   77. Zeeuwse Zorg Coalitie officieel van start
   78. Zorgen over MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen
   79. Zorgverzekeraar CZ intensief betrokken bij nieuw vergoedingsmodel voor kankerbehandeling op maat
   80. Zorgverzekeraar en patienten slaan handen ineen
   81. Zorgverzekeraars bieden zorgaanbieders maandelijkse continuïteitsbijdrage
   82. Zorgverzekeraars ondersteunen ziekenhuizen met voorschotregeling
   83. Zorgverzekeraars waarborgen continuiteit ziekenhuiszorg
   84. Zorgverzekeraars werken samen bij complexe wondzorg
   85. Aanbieder Vincent van Gogh gaat zorg in de regio Limburg anders organiseren
   86. Activiteiten op wereld alzheimer dag
   87. Beleggingen in de farmaceutische industrie
   88. Beslis samen met uw arts over de behandeling van prostaatkanker
   89. Bestuursvoorzitter CZ bij werkbezoek Koningin Maxima Schuldenlab070
   90. Coaching op Leefstijl programma bewezen effectief
   91. Compliment voor de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland
   92. CZ contracteert nieuwe integrale geboortezorgorganisaties
   93. CZ en Catharina Ziekenhuis winnen prijs voor innovatief contract
   94. CZ en Rode Kruis werken samen om levens te redden
   95. CZ en Samen dementievriendelijk ontwikkelen training
   96. CZ groep houdt stijging zorgpremie beperkt
   97. CZ groep verliest 88 miljoen euro op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen
   98. CZ groep zette 576 miljoen euro in om premie 2016 te dempen
   99. CZ houdt premiestijging beperkt
   100. CZ investeert met de Nierstichting in draagbare kunstnier
   101. CZ maakt afspraken over telebegeleiding bij hartfalen
   102. CZ nauw betrokken bij nieuwe geboortezorg organisatie Annature Breda
   103. CZ nieuwe partner Tilburg Ten Miles
   104. CZ onderzoek doen naar toegevoegde waarde thuismonitoring ouderen
   105. CZ partner van Dementie.nl
   106. CZ Robot Care Systems en tanteLouise doen praktijkervaring op met LEA
   107. CZ sluit meerjarencontract met Santeon ziekenhuizen
   108. CZ steunt logeerhuis voor mensen met psychiatrische aandoening
   109. CZ stimuleert mogelijkheid echografie bij de huisarts
   110. CZ Stomydo en Medireva onderzoeken effect stomadouche
   111. CZ wil prostaatkankerzorg in regionale netwerken organiseren
   112. CZ zet in op beter en lekkerder eten in het ziekenhuis
   113. CZ zet volgende stap in verbetering kwaliteit prostaatkankerzorg
   114. CZ Zilveren Kruis en Menzis steken geld in validatie van medicijn op maat
   115. CZ zoekt alternatief e court
   116. EetJeBeter tijdens We Are Food 2018
   117. Forse daling onnodig SEH bezoek Haagse ziekenhuizen
   118. Gemeente Breda en zorgverzekeraar CZ succesvol in gezamenlijke aanpak
   119. GGzE en CZ sluiten meerjarencontract voor versnellen e-health
   120. Hartstilstand weet wat u moet doen
   121. Heyendael manifest voor betere en betaalbare zorg
   122. Hoe kunnen we probleemgezinnen helpen
   123. Inspiratiesessie Redesign van zorgprocessen
   124. Terugblik inspiratiesessie redesign van zorgprocessen
   125. Jaarcijfers CZ boekt negatief resultaat
   126. Kwaliteitsimpuls wondzorg goed voor 300 miljoen
   127. Lancering Health Impact Bond Sociaal Hospitaal
   128. Leefstijlcoaching verbetert gezondheid ook op lange termijn
   129. Meer informatie na ZEMBLA over revalidatie-instelling Ciran
   130. My Best Treatment naar een beter zorgpad longkanker
   131. Oordeel rechtbank machtiging CZ revalidatiezorg is terecht
   132. Oratie hoogleraar Maurits Kaptein over onderzoeksmethoden in de zorg
   133. Parkinson beter behandeld met gespecialiseerde fysiotherapie
   134. Proactieve hulp voor klanten met schulden
   135. Radboud UMC en CZ werken samen aan innovatie
   136. Unieke samenwerking met het Institute for Positive Health
   137. Unieke samenwerking tussen Zorgbelangorganisaties en CZ
   138. Valse emails van het CJIB in omloop
   139. Veel mensen ervaren drempel om AED te gebruiken
   140. Veere opent zelfregiecentrum voor ontwikkeling van kwetsbare burgers
   141. Versnelling genezing complexe wond door andere werkwijze
   142. Vertrouwen in zorgverzekeraars fors toegenomen
   143. Wim van der Meeren lid van Taskforce Kindermishandeling regio Hart van Brabant
   144. Wondzorg Zeeland helpt patienten met complexe wonden
   145. Ziekenhuis Bernhoven en CZ geloven in nieuwe organisatie van ziekenhuiszorg
   146. Zorgverzekeraar CZ wil aandacht voor mens en milieuaspect bij toelating medicijnen
   147. Zuyderland en CZ onderzoeken mogelijkheden e-health
   148. Zuyderland wordt het living Lab voor e-health CZ
Naar boven
Naar boven