Sitemap

 1. Consument

  1. Stress

   1. Oorzaken van stress
   2. Stress verminderen
   3. Wat is stress
  2. Zorgverzekering

   1. Premie berekenen
   2. Basisverzekering
    1. Zorgbewustpolis
    2. Zorg op maatpolis
    3. Zorgkeuzepolis
   3. Aanvullende verzekering
    1. Start
    2. Jongeren
     1. Bestel je 50 gratis condooms
    3. Basis
    4. Plus
    5. Top
    6. Gezinnen
    7. 50 plus
   4. Collectieve zorgverzekering
    1. Collectief verzekeren via uw werkgever
    2. Extra bij uw collectieve zorgverzekering
    3. Preventie-tegoed
    4. HealthCheck
    5. Intake arbeidsfysiotherapie
    6. Online mindfulness
    7. Collectief verzekeren via ledenorganisatie
    8. Hoe meld ik mij aan voor een gemeentepakket
    9. Collectiviteitskorting
    10. Gezonder leven met de collectieve zorgverzekering
   5. Tandartsverzekering
    1. Tandarts
    2. Uitgebreide Tandarts
   6. Buitenland
    1. Helpline
    2. Buitenlandwijzer
    3. Europese zorgpas EHIC
    4. Verdragspolis
    5. Goed voorbereid op reis
    6. Brexit
    7. Reisverzekering
   7. 18 jaar
   8. Eigen risico
   9. Premieoverzicht
   10. Studenten zorgverzekering
   11. Tarieven
   12. Ziektekostenverzekering
   13. Zorgverzekering 2022
   14. Zorgverzekering kiezen
   15. Zwanger en zorgverzekering
  3. Vergoedingen

   1. Aanpassingen aan confectieschoenen
   2. Acnebehandeling
   3. ADL hulpmiddelen
    1. vergoedingsassistent
    2. Lijst van ADL hulpmiddelen
   4. Alcoholproblemen behandeling
   5. Allergeenvrije schoenen
   6. Alternatieve geneeswijzen
    1. Erkende beroepsverenigingen
    2. vergoedingsassistent
   7. Ambulancevervoer
   8. Anti decubitus zitkussen en matras
   9. Anticonceptie tot 21 jaar
   10. Anticonceptie vanaf 21 jaar
   11. Apothekersadvies bij medicijngebruik
   12. Audiologische zorg
   13. Baarmoederverzakking behandeling
   14. Beademingsapparaat
   15. Bed aangepast
   16. Beeldschermloep
   17. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
   18. Besnijdenis
   19. Bevalling
   20. Beweegprogramma
    1. vergoedingsassistent
   21. Bijzondere optische hulpmiddelen
   22. Bladomslagapparatuur
   23. Blindengeleidehond
   24. Bloedcontrole door trombosedienst
   25. Bril en contactlenzen
   26. Bril en contactlenzen op medische indicatie
    1. vergoedingsassistent
   27. Buikwandcorrectie
   28. Buitenland niet spoedeisende zorg
   29. Buitenland spoedeisende hulp
   30. Buitenland tijdelijke nierdialyse
   31. Camouflagetherapie
   32. Casemanagement dementie
   33. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
   34. Compressieapparatuur
   35. Computerbediening
   36. Condooms
   37. Consult overgang, PMS of (borst)kanker
   38. Corona herstelzorg
   39. Couveuse nazorg
   40. Daisy apparatuur
   41. Diabetestestmateriaal
    1. vergoedingsassistent
   42. Dialyse
   43. Dieetadvisering
   44. Dieetpreparaten
   45. Elastische kousen
    1. vergoedingsassistent
   46. Elektrostimulator uitwendig
   47. Epilepsie alarmering
   48. Erfelijkheidsonderzoek
   49. Ergotherapie
    1. vergoedingsassistent
   50. Ergotherapie begeleiding
   51. Flapoorcorrectie
   52. Fysiotherapie en oefentherapie
    1. Aandoening lijst overheid tot 18 jaar
    2. Aandoening lijst overheid vanaf 18 jaar
    3. Artrose in knie en heupgewrichten
    4. Intake arbeidsfysiotherapie
    5. Fysiotherapie tot 18 jaar
    6. Fysiotherapie vanaf 18 jaar
    7. Lijst chronische aandoeningen
    8. Looptherapie bij etalagebenen
    9. Oefentherapie bij COPD
    10. Bekkenfysiotherapie
   53. Geestelijke Gezondheidszorg GGZ
   54. Geriatrische revalidatie
   55. Gezichtsontharing
   56. Gezichtsprothese
   57. Gezondheidscheck
   58. Gezondheidscursussen
    1. vergoedingsassistent
   59. Griepprik
   60. Hart en bloedvaten preventief onderzoek
    1. vergoedingsassistent
   61. Hoortoestellen
    1. vergoedingsassistent
   62. Huidbehandelingen
   63. Huisartsenzorg
    1. Eerstelijnszorg
   64. Hulphond
   65. Hulpmiddel voor telefonie
   66. Incontinentiemateriaal
    1. vergoedingsassistent
   67. Infuuspomp
   68. Inloophuizen voor kankerpatiënten
   69. Insulinetoedieningsmateriaal
   70. Intensieve kindzorg
   71. Kanker bij kinderen onderzoek
   72. Kankerzorg Care for Cancer
   73. Kap ter bescherming van de schedel
   74. Kortdurend verblijf zorginstelling
   75. Kraampakket
   76. Kraamzorg
   77. Kunstgebit
   78. Kunstgebit op implantaten
   79. Lactatiekundige
   80. Leefstijlcoaching
   81. Lichttherapie
   82. Lingerie aangepast
   83. Logeerkosten
   84. Logopedie
    1. vergoedingsassistent
   85. Mammaprothese
   86. Mantelzorg
    1. Mantelzorgcursus
     1. vergoedingsassistent
    2. Vervangende mantelzorg
   87. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
   88. Medicijnen
   89. Medisch specialistische zorg
    1. Nieuwe experimentele behandelingen
   90. Mobiliteitshulpmiddelen
   91. Mobiliteitshulpmiddelen slechtzienden
   92. Mondzorg bij ongevallen
   93. MRA beugel
   94. MRI scan
   95. Oncologische nazorg
   96. Online gezondheidsprogramma
   97. Ooglaseren
   98. Ooglidcorrectie
   99. Oogprothese
   100. Orgaantransplantatie
   101. Orthese
   102. Orthodontie
   103. Orthodontie in bijzondere gevallen
   104. Orthopedische schoenen
   105. OSAS apparatuur
   106. Pakketoverzichten
   107. Palliatief terminale zorg
   108. PEP masker
   109. Personenalarmering
   110. Pgb verpleging en verzorging
   111. Plastische chirurgie
   112. Plaswekker
   113. Positietrainer
   114. Prothese
   115. Pruik
    1. vergoedingsassistent
   116. Redressiehelm
   117. Reiskosten ouders buiten woonplaats
   118. Reisvaccinaties
   119. Revalidatie
   120. Robotmanipulator en eetapparaten
   121. Schrijfmachine rekenmachine
   122. Second opinion
   123. Skinvision
   124. Slijmuitzuigapparatuur
   125. Solo apparatuur
   126. Spataderen
   127. Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
   128. Sportarts advies
    1. vergoedingsassistent
   129. Spraakversterker
   130. Spraakvervangende hulpmiddelen
   131. Sta orthese
   132. Stemprothese en tracheostoma
   133. Sterilisatie
   134. Steunzolen en overige voethulpmiddelen
    1. vergoedingsassistent
   135. Stoel aangepast
   136. Stomamateriaal
    1. Dagprijzen
   137. Stoppen met roken
    1. vergoedingsassistent
   138. Tactiele leesapparatuur
   139. Tafel aangepast
   140. Tand en mondzorg
   141. Tandzorg bijzondere gevallen
   142. Tandzorg tot 18 jaar
   143. Tandzorg vanaf 18 jaar
   144. Therapeutisch kamp voor zieke kinderen
   145. Thuisbewakingsmonitor
   146. Thuisdialyse
   147. Trippelstoel
   148. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
    1. Lijst van uitleenhulpmiddelen
   149. Valpreventie
    1. vergoedingsassistent
   150. Verbandmiddelen
   151. Verbandschoenen
   152. Verbruiksartikel
   153. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
   154. Vernevelaar en hypertoon zout
   155. Verslavingszorg
   156. Vervoer
    1. vergoedingsassistent
   157. Verzorgingsartikelen
   158. Voeding hulpmiddel toediening
   159. Voedingsadvies
   160. Voetzorg
    1. Voetbehandelingen
    2. Voetzorg bij diabetes
    3. Voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1
    4. Voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2 3 of 4
   161. Voorlees en memoapparatuur
   162. Voorwaardelijke zorg
   163. Voorwaarden
    1. CZdirect
    2. CZdirect 2020
    3. CZdirect 2019
    4. Collectief
    5. Individueel
    6. Individueel 2020
   164. Voorzetkamer
   165. Vruchtbaarheidsbehandelingen
    1. IVF en ICSI
    2. KI en IUI
   166. Wachttijden
    1. Wachttijden Fysiotherapie en oefentherapie Cesar_Mensendieck
    2. Wachttijden Geriatrische revalidatiezorg
    3. Wachttijden GGZ
    4. Wachttijden Huisarts
    5. Wachttijden Hulpmiddelen
    6. Wachttijden Mondzorg
    7. Wachttijden MSZ
    8. Wachttijden Staarbehandeling
    9. Wachttijden Thuiszorg in de laatste levensfase
    10. Wachttijden Wijkverpleging
   167. Wek en waarschuwingsinstallatie
   168. Wijkverpleging
   169. Wijzigingen
    1. 50 plus
    2. Basis
    3. Basis Collectief
    4. Basisverzekering
    5. Comfort
    6. CZdirect Aanvullend 1
    7. CZdirect Aanvullend 2
    8. CZdirect Aanvullend 3
    9. CZdirect Aanvullend 4
    10. CZdirect Aanvullend 5
    11. CZdirect Basic
    12. CZdirect Extra
    13. CZdirect Start
    14. Excellent
    15. Gezinnen
    16. Ideaal
    17. Jongeren
    18. Plus
    19. Plus Collectief
    20. Start
    21. Supertop
    22. Tandarts
    23. Tandarts Collectief
    24. Top
    25. Top Collectief
    26. TandExtra
   170. Zelfmanagement
   171. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
   172. Zelfstandig behandelcentrum
   173. Zitorthese en ligorthese
   174. Zorg voor zintuiglijk beperkten
   175. Zuurstof
   176. Zwangerschap en geboorte
   177. Zwangerschapscursus
   178. Zwangerschapsonderzoek
  4. Extra

   1. App de verpleegkundige
   2. Controleer uw huid met SkinVision
   3. Dementie
    1. Magazine
    2. Online seminars
    3. Dementie herkennen
    4. Omgaan met dementie
    5. Mantelzorg bij dementie
   4. FitzMe
   5. Get Fit Programma
   6. Gezonder leven met een leefstijlcoach
   7. Gezondheidslijn
   8. Goed gesprek met de dokter
   9. Hoe regel je dagbesteding
   10. Hoe regel je huishoudelijke hulp
   11. Klantvoordeel
    1. Altruist zonnebrand
    2. Brillen en lenzen korting
    3. Computerbril
    4. Huisstofmijtallergie
    5. Kinderbrillen
    6. Kookboek
    7. Sporten met korting
    8. Sportkleding
    9. Thuisvaccinatie
    10. UV Fashions
   12. Hoe regel je hulp bij administratie
   13. Hoe regel je hulpmiddelen
   14. Hoe regel je logeeropvang
   15. Hoe regel je persoonlijk alarm
   16. Hoe regel je verpleging en verzorging
   17. Hoe regel je vervangende mantelzorg
   18. Hoe regel je vervoer
   19. Hoe regel je woningaanpassing
   20. Hoe kiest u een verpleeghuis
   21. HulpWijzer
    1. Vervoer
    2. Huishoudelijke hulp
    3. Verpleging en verzorging
    4. Dagbesteding
    5. Woningaanpassing
    6. Hulpmiddelen
    7. Vervangende mantelzorg
    8. Persoonlijke alarmering
    9. Verhuizen naar een Instelling
    10. Administratie
    11. Zorg in de laatste levensfase
    12. Individuele begeleiding
    13. Volmacht
    14. GGZ
    15. Logeeropvang
   22. Kanker
   23. Keuzehulp
   24. Mantelzorg
    1. Mantelzorg producten
    2. Bescherm uzelf en uw naaste
    3. Tips van de mantelzorgmakelaar
     1. Vervangende mantelzorg tijdens vakantie
     2. Wanneer betaalt u een eigen bijdrage
     3. Wanneer hebt u recht op wijkverpleging en hoe regelt u dat
     4. Zo regelt u een indicatie voor langdurige zorg Wlz
    4. Zorgverlof
    5. Checklist is het veilig in huis
    6. Respijtzorg
    7. Voorkom eenzaamheid bij uw naaste
    8. Voorkom overbelasting
    9. Werk en mantelzorg
   25. Medisch specialisten
   26. Online gezondheidsprogramma
   27. Online GGZ
   28. Second opinion
    1. Best Doctors
   29. Stress test
   30. Webinars
   31. Wachtlijstbemiddeling
   32. Wegwijs in de wet langdurige zorg
   33. Zorgteam
    1. Hulp voor mantelzorgers
   34. Zorg in de laatste levensfase
   35. Zwangerschap en geboorte
    1. Kraampakket
  5. Overgewicht en afvallen

   1. Heb ik een gezond BMI
   2. Wat is een gezond gewicht
   3. Wat is een gezond vetpercentage
  6. Service en contact

   1. 18 jaar dit moet je regelen
   2. Belrobot helpt met het voorkomen van betaalproblemen
   3. Uw pakket bekijken
   4. Uw zorgkosten bekijken
   5. 18 jaar pas je zorgverzekering aan
   6. 18 jaar sluit een eigen polis af
   7. Aanmelden voor de nieuwsbrief
   8. Uitzonderingen bij uw aanmelding
   9. Acceptemail
   10. Acceptgiro
   11. Afmelden voor de nieuwsbrief
   12. Akkoordverklaring aanvragen
   13. Akkoordverklaring bekijken
   14. Akkoordverklaring voor zorg
   15. Alle declaraties bekijken
   16. Automatische incasso
   17. Betaalwijze wijzigen
   18. Betalen premie na wijziging polis
   19. Betalingsregeling aanvragen
   20. Bezoek een CZ kantoor
   21. Buitenlandse zorgkosten declareren
   22. Collectieve verzekering wijzigen
   23. CZ magazine
   24. Declaratieformulier aanvragen
   25. Eigen bijdrage medicijnen
   26. Eigen risico gespreid betalen
   27. Eigen risico wijzigen
   28. Geboorte doorgeven
   29. Gevolgen scheiden of uit elkaar gaan
   30. Gezinslid toevoegen
   31. Gezinslid uitschrijven
   32. Hoe herkent u valse berichten
   33. Hoe we helpen als u uw rekeningen niet kunt betalen
   34. Incassomoment wijzigen
   35. Informatie opvragen voor iemand anders
   36. Kijk welke zorg u vergoed krijgt
   37. Klacht over CZ melden
   38. Klacht over zorgverlener melden
   39. Mijn CZ
   40. Mogelijk onjuiste nota melden
   41. Naar de apotheek
   42. Nieuwe zorgpas aanvragen
   43. Zorgkosten declareren
   44. Openstaande rekeningen bekijken
   45. Overstappen op digitale post
   46. Persoonsgegevens wijzigen
   47. Pgb verpleging en verzorging aanvragen
   48. Pgb verpleging en verzorging declareren
   49. Pgb verpleging en verzorging wijzigen
   50. Polis en gegevens wijzigen bij overlijden
   51. Postadressen
   52. Regelen voor de kinderen bij een scheiding
   53. Reiskosten declareren
   54. Rekening eigen risico betalen
   55. Rekeningnummer cz
   56. Rekeningnummer wijzigen
   57. Scheiding doorgeven
   58. Stand eigen risico bekijken
   59. Stand maximale vergoedingen bekijken
   60. Stuur uw vraag
   61. Telefoon
   62. Terugbetaling eigen risico
   63. Tips om uw premie te verlagen
   64. Vergoeding niet gecontracteerde zorg
   65. Vergoedingen bekijken
   66. Verhaalservice na ongeval of medische misser
   67. Verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage
   68. Verschil tussen natura en restitutie
   69. Verschil tussen verplicht en vrijwillig eigen risico
   70. Vind een zorgverlener
   71. Vind en vergelijk de kosten van uw behandeling
   72. Voor deze zorg betaalt u geen eigen risico
   73. Voordelen gecontracteerde zorg
   74. Waarom verschillen de kosten voor een behandeling per ziekenhuis
   75. Wanneer kunt u tussentijds opzeggen
   76. Wat doet een praktijkondersteuner
   77. Wat is het eigen risico
   78. Wat is het voorkeursbeleid
   79. Welke kosten betaalt u bij de apotheek
   80. Whatsapp
   81. Wijziging doorgeven
   82. Zo werkt uw zorgverzekering
   83. Zoek tarieven
   84. Zorgkosten en financiele gevolgen bij overlijden
  7. Formulieren

   1. Aanvraag condooms CZdirect
   2. Ongeval melden Just
  8. Coronavirus

  9. Declaratie niet geleverde zorg Zvw pgb in verband met Corona

  10. Verder

  11. Verschil CZ en CZdirect

  12. Depressie

  13. Ziekenhuis

  14. Behandeling tandartsangst

  15. Nieuwsbrieven

  16. Cookies

   1. Wijzigen
   2. Overzicht
  17. Disclaimer

  18. Privacy

  19. Sitemap

 2. MKB

  1. Collectieve zorgverzekering mkb

   1. Afsluiten collectieve zorgverzekering mkb
   2. Voordelen
   3. Collectieve zorgverzekering voor medewerkers
  2. Contact

  3. Werkstress

   1. Vind de juiste zorg voor medewerkers met werkstress
  4. Fysieke belasting

   1. Help medewerkers goed omgaan met fysieke belasting
   2. Omgaan met fysieke belasting bij zittend werk
  5. Mantelzorg en werk

  6. Samen werken aan gezonde medewerkers

   1. Zorgcoach
    1. Werkt samen met de arbodienst
    2. Contact
   2. Branches
    1. Agrarische sector
    2. Bouw
    3. Groot en detailhandel
    4. Horeca
    5. Industrie
    6. Onderwijs
    7. Transport
    8. Zakelijke dienstverlening
    9. Zorg
 3. Zakelijk

  1. De waarde van collectiviteiten

  2. Aanmelden zakelijke nieuwsbrief

  3. Arbeidsrisico's

   1. Fysieke belasting
    1. Kom in gesprek
    2. Bedrijven met fysiek zwaar werk
    3. Kennisorganisaties
    4. Zorginstellingen
    5. Inspiratie
     1. Motiveer thuiswerkers meer te bewegen
     2. Betaalbare innovaties om fysieke belasting aan te pakken
     3. De positieve gevolgen van vergrijzing
     4. Het verschil tussen RSI en KANS en wat je eraan kunt doen
     5. Hoe de CZ Interventie Expert helpt bij fysieke klachten
     6. Minicollege fysieke belasting
     7. Oplossingen voor fysieke klachten zijn vaak doodeenvoudig
     8. Wie geen slurf heeft moet slim zijn
     9. Achterhaal de oorzaken van klachten
     10. Fysiek zwaar werk verlichten en de keerzijde
     11. Fysieke belasting een gevaar voor kennisorganisaties
     12. Fysieke belasting in cijfers
     13. Help medewerkers goed omgaan met fysieke belasting
     14. Help uw personeel van fysieke klachten af
     15. Omgaan met fysieke belasting bij zittend werk
     16. Suggesties voor gezonde oudere medewerkers
     17. Waarom thuiswerkers fysieke klachten krijgen en wat HR kan doen
     18. Zorgprofessionals vergeten goed voor zichzelf te zorgen
     19. De 5 Ws van verzuim verminderen
     20. Over geurende koffie en een oude barista
     21. Mijn hart is geblesseerd
     22. Webinar
    6. Direct aan de slag
    7. Toolkit fysieke belasting
    8. Zittend werk en fysieke overbelasting
   2. Gezondheidsrisico's nu en straks
   3. Mantelzorg en werk
    1. Inspiratie
     1. De definitie van mantelzorg
     2. Feiten en cijfers
     3. Gedeelde verantwoordelijkheid of niet
     4. Herken overbelasting bij mantelzorgers
     5. Hoe voert u een goed gesprek
     6. In 7 stappen naar mantelzorgbeleid
     7. Ondersteuning mantelzorgers
     8. Overleg met mantelzorgers over werk
     9. Verhaal van een mantelzorger met een dubbele baan
     10. Wat vindt werkgevend Nederland
     11. Wettelijke verlofregelingen
    2. Contact
    3. Mantelzorgtoolkit
   4. Slaapproblemen en werk
    1. Inspiratie
     1. Inspiratiesessie slaapproblemen in de transport en logistiek
    2. Slaapproblemen feiten en cijfers
    3. Slaapproblemen voorkomen tips
    4. Slaapapneu
   5. Slechthorendheid en werk
    1. De gevolgen van gehoorproblemen
    2. Inspiratie
     1. Over gehoorproblemen hoor je zelden iets
    3. 7 oplossingen voor gehoorproblemen
    4. Gehoorschade voorkomen
   6. Vergrijzing
    1. Inspiratie
     1. 3 tips om ouderen gezond en inzetbaar te houden
     2. 5 misverstanden over ouderen op het werk
     3. Gezondheid van oudere werknemers
     4. Zijn oudere medewerkers gevoeliger voor werkstress
   7. Werkstress
    1. Inspiratie
     1. Webinar werkstress
     2. Herken werkstress op afstand
     3. Hoe snel laat jij de moed zakken
     4. Informatiekit voor medewerkers
     5. Minicollege werkdruk en stress
     6. Voorkom een vakantieburn-out bij medewerkers
     7. Voorkom lagere belastbaarheid en uitval met ontspanning
     8. Waarom zijn zoveel medewerkers zo moe
     9. Zorg op afstand maakt thuiswerkers gezond en gelukkig
     10. 5 manieren om werkstressinterventies te financieren
     11. 5 handvatten voor een juiste interventie voor werkstress
     12. Kom in actie tegen werkstress
     13. Werkstress bij werknemers in een ziekenhuis
     14. 24 7 online een zegen of een vloek
     15. De 5 As
     16. Het verschil tussen werkdruk en werkstress
     17. Wat is werkgeluk
     18. Herken werkstress bij medewerkers
     19. Hoe hr kan helpen werkstress te lijf te gaan
     20. Hoe HR werkstress kan wegnemen
     21. Overtuig uw bedrijf dat werkstress een issue is
     22. Torenhoge kosten verborgen werkstress
    2. Leren over werkstress in 1 minuut
    3. Stress verminderen
    4. Kom in gesprek
    5. Burn-out
    6. Overspannen
  4. Contact

   1. Videobellen
  5. Diensten

   1. Bedrijfsgezondheidswijzer
   2. Bedrijfsgezondheidswijzer fysieke belasting
   3. Bedrijfsgezondheidswijzer werkstress
   4. Bedrijfszorgtraject
   5. Interventies
    1. Bewegen en gezond eten regelmatige werktijden
    2. Emoties verwerken
    3. Gezond eten en bewegen onregelmatige werktijden
    4. Ontspanning en werk-privébalans
    5. Psychische hulp in onzekere tijden
    6. Slaapproblemen aanpakken
    7. Stress verminderen
   6. Interventie expert
    1. Contact
    2. Aanvragen interventie expert
   7. Interventiewijzer
    1. Preventief onderzoek
    2. Leefstijlinterventies
    3. Mentaal
    4. Fysiek
    5. Mentale kracht
    6. Reintegratie en outplacement
    7. Loopbaan
   8. Zorgconsumptierapportage
    1. Aanvragen zorgconsumptierapportage
  6. Downloads

  7. Gezondheidsrisico's ontdekken

  8. HR Jaarplan

   1. Inspiratie
    1. 6 tips om directie te overtuigen in gezondheid te investeren
    2. Budget bepalen voor gezonde medewerkers
    3. De 5 grootste HR uitdagingen
    4. Doelstellingen bepalen
    5. Gezondheid in jaarplan
    6. Hoe big data helpen draagvlak te vergroten
     1. Zo helpt CZ draagvlak vergroten
    7. In 5 stappen naar een nieuw gezondheidsbeleid
    8. Vijf elementen die niet mogen ontbreken in een goed HR plan
  9. Inzetbaarheid financieren

   1. Inspiratie
    1. Beperk het financiele risico van verzuim
    2. Financieren inzetbaarheid
    3. Investeren in gezondheid alle financieringsbronnen op een rij
  10. Inzetbaarheid organiseren

   1. Inspiratie
    1. 5 argumenten om te investeren in preventie
    2. 5 voorwaarden om ontspannen over leefstijl te praten
    3. 7 gezonde initiatieven
    4. 7 tips om verzuim terug te dringen
    5. Adviseurs over inzetbaarheid en vitaliteit
    6. Hoe wachtlijstbemiddeling 60 mille bespaart
     1. Wachtlijstbemiddeling
    7. Interventies bij wachtlijsten psychische zorg
    8. Kosteloos advies over gezondheid
    9. Medewerkers motiveren gezond te blijven
    10. Medewerkersprofiel bepaalt inzet van interventies
     1. Hoogopgeleiden
     2. Jongeren
     3. Lager geschoolden
     4. Ouderen
    11. Nederlandse multinational duurzame inzetbaarheid
    12. Oudere werknemers duurzaam inzetbaar
    13. Over leefstijl praten op de werkvloer
    14. Suggesties voor gezonde oudere medewerkers
    15. Zo veranderen al uw medewerkers hun leefstijl
  11. Klantverhalen

   1. De mantelzorgdilemmas van BCC
   2. Hoe Ictivity naar een jaarkalender vol gezondheid ging
   3. Slaapapneu de succesvolle aanpak van AB Texel groep
   4. 5 HR lessen van PostNL
   5. De les van CNC
   6. Hoe een gezondheidsplan de inzetbaarheid verhoogt bij DSV
   7. Meandergroep zet medewerkers in hun eigen kracht
   8. Wat Desso doet om medewerkers gezond te houden
   9. Wat Engie doet om medewerkers gezond te houden
   10. Wat heeft de aandacht voor gezondheid Desso opgeleverd
   11. De cultuuromslag van Teleperformance versneld door corona
   12. Waarom BDO werk maakt van duurzame inzetbaarheid
   13. Wat heeft de aandacht voor gezondheid Engie opgeleverd
   14. Zo helpt de interventiewijzer bij het gezondheidsbeleid van Nunhems
  12. Verzuim verminderen

   1. Verzuimbeleid
   2. Verzuim
  13. Verzekeringen

   1. Collectief contract
    1. Offerte aanvragen
   2. Expat Health Service
   3. Interventieverzekering
    1. Offerte aanvragen interventieverzekering
   4. Hoe kiest u de juiste collectieve zorgverzekering
   5. Inspiratie
    1. Haal meer uit uw collectieve zorgverzekering
    2. Hoe HR en verzekeraar komen tot afspraken op maat
    3. Waar basisverzekeringen in kunnen verschillen
    4. Waarom aanvullende verzekeringen goed zijn
    5. Regel uw collectief contract in het voorjaar
    6. Ontdek de voordelen van veel collectieve deelnemers
    7. Zonder gedoe een nieuwe collectiviteit
  14. Gezond aan het werk

  15. Investeren in leefstijl loont

  16. Werkstress aanpakken in uw organisatie

 4. ZZP

  1. Zorgverzekering

   1. Basisverzekeringen
   2. Aanvullende verzekering
   3. Tandartsverzekering
  2. Fit Check

  3. Zorgcoach

   1. Contact ZZP Zorgcoach
  4. Het verhaal van Esmie

  5. Het verhaal van Frank

  6. Het verhaal van Tessa

 5. Intermediair

  1. Offerte aanvragen

  2. Bedrijfszorg

  3. Zorgverzekeringen

  4. Contact

 6. Over CZ

  1. Beveiligingsprobleem melden

  2. Uw ervaring helpt

  3. Wie wij zijn

   1. Profiel
   2. Waardecreatie
   3. Bestuur en organisatie
    1. Ledenraad
     1. Denk mee met de ledenraad
    2. Raad van bestuur
    3. Raad van Commissarissen
   4. Jaarverslagen
    1. Jaarcijfers basisverzekering 2017
    2. Jaarcijfers basisverzekering 2016
    3. Jaarcijfers basisverzekering 2015
    4. Jaarcijfers basisverzekering 2014
  4. Wat wij doen

   1. Dit doet CZ tegen fraude
   2. Privacy
   3. Zorg verbeteren
    1. Afspraken met zorgverleners
     1. Alternatieve zorg
     2. Eerstelijnsverblijf
     3. Farmacie
     4. Geboortezorg
     5. Gecombineerde leefstijlinterventie
     6. Geriatrische revalidatiezorg
     7. Mondzorg
      1. Gewoon gaaf
     8. Paramedische zorg
      1. Behandelindex
     9. Voetzorg
     10. Wijkverpleging
     11. Medisch specialistische zorg
      1. Expertzorg bij maag en slokdarmkanker
      2. Heupprothese of knieprothese
     12. GGZ
      1. Beoordelingen persoonlijkheidsstoornissen
     13. Huisartsenzorg
     14. Hulpmiddelen
      1. Oogplakboek
     15. Zorg in de laatste levensfase
     16. Zittend ziekenvervoer
     17. Zintuiglijk gehandicaptenzorg
     18. Waarom we sommige zorg selectief inkopen
      1. GGZ
      2. Medisch specialistische zorg
      3. Paramedische zorg
     19. Omzetplafond
    2. E-health
    3. Expertzorg
    4. Farmacie
     1. Veelbelovende medicijnen
    5. Gepersonaliseerde zorg
    6. Samen werken we aan goede palliatieve zorg
    7. Samenwerken met zorgverleners
     1. Thuis naar het ziekenhuis
     2. Zelf thuis gips verwijderen
    8. Zo krijgt u de beste zorg
    9. Patientparticipatie
   4. Service
    1. Klanttevredenheidsonderzoek
     1. Resultaten
   5. Premiebeleid
    1. Berekening premie
  5. In de maatschappij

   1. Betrokkenheid
   2. CZ Fonds
    1. CZ Verwenzorgprijs
    2. CZ Zorgprijs
    3. Projecten
     1. Project aanmelden
    4. Contact
     1. Stuur uw vraag
    5. Aanmelden nieuwsbrief CZ Fonds
   3. MVO
    1. Beleggingen
  6. Werken bij CZ

  7. Nieuws

   1. Ministeries sluiten aan bij succesvolle Zuid Limburgse gezondheidsaanpak
   2. CZ groep publiceert Jaarverslag 2020
   3. CZ publiceert inkoopbeleid 2022
   4. CZ sluit met tanteLouise eerste duurzame coalitie voor toekomstbestendige ouderenzorg
   5. Huisartsen in Limburgse Mijnstreek lanceren samen met CZ nieuwe regionale patiënten-app
   6. Transfertafel Midden Brabant vindt sneller hulp voor ggz clienten
   7. Inzoomen op de regio om knelpunten in de zorg aan te pakken
   8. CZ stuurt brief aan ouders van kinderen die niet naar de tandarts gaan
   9. CZ gaat budget voor GGZ zorg meer inzetten op behandeling psychisch meest kwetsbaren
   10. Zorgpremie CZ daalt in 2020
   11. CZ participeert in consortium voor nieuwe diagnostische techniek bij kankerbehandeling
   12. MMC en CZ slaan handen ineen voor darmkankerpatient
   13. 188 verzekerden CZ doorverwezen voor mogelijke huidkanker
   14. Aanvullende maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis
   15. Anderhalvelijnszorg is een goed alternatief voor ziekenhuiszorg
   16. Betere kwaliteit van leven voor patienten met diabetes type 1
   17. Betere samenwerking nodig voor zelfstandig wonende ouderen
   18. Bijzonder contract voor Alphega apotheek Asten
   19. CbusineZ investeert in datasciencesysteem om aanrijtijden ambulances te verbeteren
   20. CZ aanwezig bij lancering SchuldenlabNL
   21. CZ blijft minimacontracten aanbieden maar stopt met korting op basisverzekering
   22. CZ en Ronald McDonald Huis gaan drie jaar samenwerken
   23. CZ en Zuyderland sluiten overeenkomst voor 10 jaar
   24. CZ gaat wachtlijsten GGZ rigoureus aanpakken
   25. CZ groep maakt jaarcijfers bekend
   26. CZ helpt klanten met laagdrempelig opsporen huidkanker met Skinvision
   27. CZ helpt patiëntenverenigingen bij opsporing diabetes
   28. CZ maakt premie bekend
   29. CZ maakt zorgpremie bekend
   30. CZ medewinnaar ICT Award
   31. CZ neemt deel aan Vaste Lasten Pakket
   32. CZ nog drie jaar titelsponsor Tilburg Ten Miles
   33. CZ ontdekt grote fraude met Thaise ziekenhuisfacturen
   34. CZ presenteert zorginkoopbeleid Verantwoord en dichtbij
   35. CZ stimuleert goede voordeurscreening GGZ
   36. CZ stuurt op verantwoorde medicijnproductie
   37. CZ werkt samen in strijd tegen malafide thuiszorgorganisaties
   38. CZ wil optimale behandelkans patienten uitgezaaide longkanker
   39. CZ Zorginkoopbeleid 2021
   40. De gemiddelde patient bestaat niet
   41. De huisartsenpraktijk van de toekomst staat in Zuid Limburg
   42. Duidelijkheid voor wensmoeders
   43. Eerste invulling duurzame coalitie GGz Breburg en CZ start met mentale gezondheidscentra
   44. Elkerliek en CZ bekrachtigen duurzame coalitie
   45. ETZ en zorgverzekeraar CZ vormen Duurzame Coalitie
   46. Gegarandeerde oogheelkundige zorg voor de regio Zuidoost Brabant
   47. GGz Breburg en zorgverzekeraar CZ gaan duurzame coalitie aan
   48. Huisartsenzorg Anna Paulowna
   49. Jaarverslag CZ groep 2019
   50. Joep de Groot nieuwe bestuursvoorzitter CZ
   51. Keuzewijzer Houvast Dementie voor mantelzorgers dementie in Zeeland
   52. Kwaliteit prostaatkankerbehandeling moet omhoog
   53. Lef nodig voor radicaal andere aanpak multiproblematiek
   54. Maatregelen om zorgverleners te ondersteunen bij aanpak coronavirus
   55. Mantelzorgers gebaat bij inzicht en ondersteuning
   56. Mantelzorgtest CZ ondersteunt mantelzorgers
   57. Medewerkers CZ aan de slag in de zorg
   58. Medisch specialist Prisma netwerk denkt op afstand mee met huisarts
   59. Meer perspectief tegen lagere maatschappelijke kosten voor probleemhuishoudens Den Haag
   60. Meerjarencontract HagaZiekenhuis met CZ en Menzis
   61. Mentaal Beter en CZ sluiten duurzame coalitie
   62. Mentech Innovation wint CZ Zorgprijs 2018
   63. Menzis Zilveren Kruis en CZ doen oproep voor meer preventie en regionale samenwerking
   64. Nieuwe kankermedicijnen sneller beschikbaar
   65. Online huisarts per direct beschikbaar voor Zeeuwen
   66. Opinie Iets in het pakket Dan moet er ook iets uit
   67. Ouderen krijgen sneller juiste zorg dankzij observatiebedden
   68. Pilot CIR Revalidatie en CZ met beter passende revalidatiezorg
   69. Pilot HMC en huisartsen voor patienten met hartproblemen
   70. Problemen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen
   71. Reactie op uitingen lid van ledenraad CZ
   72. Regionale opgaves vereisen een duurzame regionale sturing
   73. Samenwerken aan betere zorg in Zeeland
   74. Sneller behandelen door ruimte in regelgeving
   75. Tegemoetkoming elektriciteitskosten thuisbeademing
   76. Unieke samenwerking om CZ verzekerden met multiproblematiek te helpen enorm geslaagd
   77. Veel draagvlak voor digitale huisartsenzorg
   78. Videoconsult met dokter voor Just verzekerden
   79. Voortaan thuisbehandeling mogelijk voor veel reumapatiënten
   80. Werkgever heeft weinig grip op gezondheid werknemer
   81. Wim van der Meeren stopt als bestuurder CZ
   82. Zeeuwse Zorg Coalitie officieel van start
   83. Zorgen over MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen
   84. Zorgverzekeraar CZ intensief betrokken bij nieuw vergoedingsmodel voor kankerbehandeling op maat
   85. Zorgverzekeraar en patienten slaan handen ineen
   86. Zorgverzekeraars bieden zorgaanbieders maandelijkse continuïteitsbijdrage
   87. Zorgverzekeraars ondersteunen ziekenhuizen met voorschotregeling
   88. Zorgverzekeraars waarborgen continuiteit ziekenhuiszorg
   89. Zorgverzekeraars werken samen bij complexe wondzorg
   90. Aanbieder Vincent van Gogh gaat zorg in de regio Limburg anders organiseren
   91. Activiteiten op wereld alzheimer dag
   92. Beleggingen in de farmaceutische industrie
   93. Beslis samen met uw arts over de behandeling van prostaatkanker
   94. Bestuursvoorzitter CZ bij werkbezoek Koningin Maxima Schuldenlab070
   95. Coaching op Leefstijl programma bewezen effectief
   96. Compliment voor de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland
   97. CZ contracteert nieuwe integrale geboortezorgorganisaties
   98. CZ en Catharina Ziekenhuis winnen prijs voor innovatief contract
   99. CZ en Rode Kruis werken samen om levens te redden
   100. CZ en Samen dementievriendelijk ontwikkelen training
   101. CZ groep houdt stijging zorgpremie beperkt
   102. CZ groep verliest 88 miljoen euro op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen
   103. CZ groep zette 576 miljoen euro in om premie 2016 te dempen
   104. CZ houdt premiestijging beperkt
   105. CZ investeert met de Nierstichting in draagbare kunstnier
   106. CZ maakt afspraken over telebegeleiding bij hartfalen
   107. CZ nauw betrokken bij nieuwe geboortezorg organisatie Annature Breda
   108. CZ nieuwe partner Tilburg Ten Miles
   109. CZ onderzoek doen naar toegevoegde waarde thuismonitoring ouderen
   110. CZ partner van Dementie.nl
   111. CZ Robot Care Systems en tanteLouise doen praktijkervaring op met LEA
   112. CZ sluit meerjarencontract met Santeon ziekenhuizen
   113. CZ steunt logeerhuis voor mensen met psychiatrische aandoening
   114. CZ stimuleert mogelijkheid echografie bij de huisarts
   115. CZ Stomydo en Medireva onderzoeken effect stomadouche
   116. CZ wil prostaatkankerzorg in regionale netwerken organiseren
   117. CZ zet in op beter en lekkerder eten in het ziekenhuis
   118. CZ zet volgende stap in verbetering kwaliteit prostaatkankerzorg
   119. CZ Zilveren Kruis en Menzis steken geld in validatie van medicijn op maat
   120. CZ zoekt alternatief e court
   121. EetJeBeter tijdens We Are Food 2018
   122. Forse daling onnodig SEH bezoek Haagse ziekenhuizen
   123. Gemeente Breda en zorgverzekeraar CZ succesvol in gezamenlijke aanpak
   124. GGzE en CZ sluiten meerjarencontract voor versnellen e-health
   125. Hartstilstand weet wat u moet doen
   126. Heyendael manifest voor betere en betaalbare zorg
   127. Hoe kunnen we probleemgezinnen helpen
   128. Terugblik inspiratiesessie redesign van zorgprocessen
   129. Jaarcijfers CZ boekt negatief resultaat
   130. Kwaliteitsimpuls wondzorg goed voor 300 miljoen
   131. Lancering Health Impact Bond Sociaal Hospitaal
   132. Leefstijlcoaching verbetert gezondheid ook op lange termijn
   133. Meer informatie na ZEMBLA over revalidatie-instelling Ciran
   134. My Best Treatment naar een beter zorgpad longkanker
   135. Oordeel rechtbank machtiging CZ revalidatiezorg is terecht
   136. Oratie hoogleraar Maurits Kaptein over onderzoeksmethoden in de zorg
   137. Parkinson beter behandeld met gespecialiseerde fysiotherapie
   138. Proactieve hulp voor klanten met schulden
   139. Radboud UMC en CZ werken samen aan innovatie
   140. Unieke samenwerking met het Institute for Positive Health
   141. Unieke samenwerking tussen Zorgbelangorganisaties en CZ
   142. Valse emails van het CJIB in omloop
   143. Veel mensen ervaren drempel om AED te gebruiken
   144. Veere opent zelfregiecentrum voor ontwikkeling van kwetsbare burgers
   145. Versnelling genezing complexe wond door andere werkwijze
   146. Vertrouwen in zorgverzekeraars fors toegenomen
   147. Wim van der Meeren lid van Taskforce Kindermishandeling regio Hart van Brabant
   148. Wondzorg Zeeland helpt patienten met complexe wonden
   149. Ziekenhuis Bernhoven en CZ geloven in nieuwe organisatie van ziekenhuiszorg
   150. Zorgverzekeraar CZ wil aandacht voor mens en milieuaspect bij toelating medicijnen
   151. Zuyderland en CZ onderzoeken mogelijkheden e-health
   152. Zuyderland wordt het living Lab voor e-health CZ
Naar boven
Naar boven